V roce 2003 nejvíce využito jádro, nejméně vítr

Nejstabilnějším zdrojem jsou jaderné elektrárny, které ze 365 dnů roku 2003 pracovaly na plném výkonu plných 286 dnů, což představuje využitelnost 78,5 %. Naopak nejmenší využití dosáhlo 10,6 MW instalovaného výkonu větrných elektráren, které za loňský rok vyprodukovalo pouze 3,9 GWh elektřiny. To odpovídá roční využitelnosti 4,2 %, což je necelých 15 dnů plného provozu. Nové větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem si však vedly podstatně lépe a dosáhly od května 2003 do konce roku využitelnosti asi 10,9 %, tedy na úrovni vodních elektráren.

Graf využitelnosti jednotlivých zdrojů v roce 2003 (přepočet instalovaného výkonu, možné výroby ke skutečně vyrobené elektřině).Zdroj: Zpravodaj Skupiny ČEZ

zpět na úvodní stránku