USA sází na jadernou energii a Evropa se začína připojovat

9. - 12.2. se konal v Barceloně největší letošní kongres o jaderné energetice a komunikaci PIME (Public Information Meeting). 180 expertů z celého světa konstatovalo, že bezpečnost elektráren a souhlas veřejnosti jsou pro budoucnost jaderné energetiky rozhodující. "Z hlediska stability cen a bezpečnosti dodávek byly jaderné elektárny shledány nejvýhodnějším zdrojem", konstatovala Thelma Wiggins, ředitelka komunikace NEI (Nuclear Enegy Institute) z USA. "Podle posledního průzkumu veřejného mínění je v USA pro rozvoj jádra 66% obyvatel", uvedla.

House of representatives schválil a postoupil senátu Energy Policy Bill, který významně podporuje jadernou energii. Předpokládá vystavět novou kapacitu 6000 MW v pokročilých typech reaktorů, 635 miliomů dolarů je určeno na projekt tzv. Nuclear-hydrogen kogenerace (pomocí jaderné energie se bude vyrábět dostatek vodíku pro další energetické využití zejména v dopravě), 580 mil dolarů je určeno na hlubinné úložiště vysokoaktivních odpadů v Yucca Mountains, v roce 2004 se počítá také s podporou jaderného výzkumu a vývoje částkou 273 mil dolarů (přitom na podporu výzkumu obnovitelných zdrojů jde 480 mil dolarů a 530 mil dolarů na výzkum ve fosilních palivech).

Americké energetické společnosti Excelon Generation (v lokalitě Clinton v Illinois), Dominion Energy (v North Anna ve Virginii) a Entergy (v Grand Gulf v Mississippi) již požádaly o tzv. Early site permit - povolení záměru postavit na vybraných místech nové jaderné reaktory, vesměs v lokalitách, kde již jaderné reaktoy stojí. Je to klíčový krok v mechanismu povolování, který je značně urychluje. Paralelně probíhá certifikační proces v NRC (Nuclear Regulatory Commission - obdoba SÚJB), kterým již byly předběžně schváleny 3 projekty na pokročilé reaktory a 4 další žádosti se projednávají. NRC také schválila přebudování reaktoru Palo Verde v Arizoně z 55 MW na 1325 MW a 2. bloku reaktoru Edwin Hatch z 37 MW na 1885 MW. V USA se sice v posledních letech nové jaderné reaktory nestavěly, ale prodlužovala se životnost a zvyšovaly výkony stávajících. Na přelomu roku udělila NRC další dvě povolení, takže celkem už byla životnost o dalších 20 let nad plánovanou životnost prodloužena u 19 reaktorů.

Bílá kniha energetické politiky vydaná francouzskou vládou doporučuje postavit demonstrační jednotku Evropského tlakovodního reaktoru EPR. Definuje tyto národní cíle: udržet energetickou nezávislost Francie, nízké emise skleníkových plynů a nízké a stabilní ceny elektřiny. Budoucí francouzský energetický mix tak závisí na cenách plynu v příštích 20 letech a eventuálním obchodování s emisemi CO2. Rozvoj jaderné energetiky bude postaven buď na prodloužení životnosti stávajících 58 reaktorů (jejich životnost se pohybuje mezi 17 a 55 lety) nebo na zbrusu nové kolekci pokročilých reaktorů EPR. Francouzská Ministryně energetiky řekla, že EPR je o 10% ekonomicky výhodnější a má 10x zvýšenou úroveň bezpečnosti než stávající reaktory. Přitom již dnes patří francouzské jaderné reaktory k nejkonkurenceschopnějším v Evropě a umožňují Francii být největším evropským exportérem elektřiny (68 miliard kWh ročně). Předpokládá se, že první jednotka EPR bude stát 3 miliardy euro a jejím provozovatelem i zákazníkem bude EdF. Zajem podílet se už oznamily i Itálie, Španělsko a Německo. Německé investice do reaktorů v zahraničí se zpětným dovozem elektřiny jdou poněkud proti současné vládní antijaderné politice.

První EPR 1600 MW postaví Finsko v lokalitě Olkiluoto. Dodavateli budou právě francouzský Framatome a německý Siemens. Na kongresu v Barceloně Finové oznámili úmysl spustit nový reaktor již v roce 2007.

Hokkaido Electric Power získala od ministerstva hospodářství povolení ke stavbě reaktoru Tomari 3 (PWR, 912 MW). Očekává se, že do komerčního provozu bude uveden v roce 2009.

Po loňském blackoutu v Itálii, který postihl téměř 57 milionů lidí, přehodnocuje Itálie svou energetickou politiku. Dnes totiž dováží přes 17% elektřiny (většinou z francouzských jaderných elektráren). Energetická společnost Enel uvažuje i o restartování dvou reaktorů uzavřených v roce 1987. Jejich provoz by v případě kladného rozhodnutí mohl být obnoven do 18 měsíců (260 MW Trino pracoval 22 let a 860 MW Caorso jen 6 let).

V Rumunsku se staví druhý blok JE Cernavoda, má být dokončen v roce 2007. Na třetí reaktor shání Rumunsko peníze.

Španělská vláda, která chvíli koketovala s myšlenkou na moratorium jádra zatím rozhodla, že žádné moratorium nebude.

Švédsko bylo letos sužováno suchem, takže byla nízká výroba elektřiny z vody a 10% elektřiny se muselo dovézt z Ruska. Veřejnost tento fakt nelibě nesla a poukazovala na to, že to je vlastně stejné množství elektřiny, jako by mohl vyrobit reaktor Barseback odstavený na základě politického rozhodnutí. Vláda zatím své rozhodnutí odstoupit od jádra nezrušila, ale v odstavování reaktorů se nepokračuje.

Francouzské výsledky posledního průzkumu veřejného mínění: 28% je pro jádro (v roce 2002 to bylo 20%) a 17% je proti (2002 to bylo 25%). 55% lidí je stále nerozhodnutých. Zachovat nebo zvýšit jaderné kapacity si přeje 54%, což je o 12% více než před rokem.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku