Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2004

Jaderný průmysl Kanady hledí do budoucna

Reprezentanti kanadského jaderného průmyslu posuzovali stav jádra a jeho budoucnost na zimním semináři Kanadské nukleární asociace (CNA) „Pevný pohled do budoucna“, který se konal minulý týden v Otavě.

Linda Keen, presidentka a hlavní manažerka Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC), řekla, že poslední Rešerše o životním prostřední dozorného orgánu identifikovala množství potenciálních trendů pro příštích 10 let: nové uranové projekty a likvidace některých starých, nové konstrukce paliva, obnovení projektu pro pět v současné době neprovozovaných reaktorů, rekonstrukce provozovaných bloků a nové projekty, početné žádosti o prodloužení životnosti, budování nových nebo rozšíření stávajících výzkumných pracovišť i expanze zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady.

Komisařka Keenová naléhala na průmysl, aby "vyvinul strategický přístup jak pro aktivní, tak i reflexivní komunikaci" - oba jako způsob vedení CNSC a poskytnutí záruk kanadské veřejnosti. Zmínila se o posledním velkém výpadku elektřiny minulé léto v Kanadě a USA: "Jako průmysl jste zmeškali důležitou příležitost dostat se do čela před vaše zákazníky a přímo s nimi mluvit o tom, jak je jaderný průmysl bezpečný."

Ve svých závěrečných poznámkách prezident CNA a její hlavní manažer Murray Elston řekl, že seminář "poskytl jasný důkaz, že obnovení rozvoje jádra se děje všude kolem nás". Když říkal, že je to nejlépe ilustrováno růstem MDS Nordion jako globálního lídra medicínské technologie a léčení využívajícího záření, pan Elston také upozornil na úsilí elektráren jako Bruce Power – které znovu spustily dva z reaktorů v Bruce A, plánují plnou obnovu osmi reaktorů Bruce a zvažují výstavbu dvou nových reaktorů. Řekl: "My v této místnosti víme, že jadrná energetika se ukázala jako nejbezpečnější ze všech forem výroby energie. Co potřebujeme udělat, je jasně to demonstrovat všem Kanaďanům.”

Italská nehoda dostává provizorně stupeň INES 2

Nehoda s roztavením stíněného radioaktivního zdroje v přepracujícím závodě v Vičenze v Itálii obdržela provizorně stupeň 2 (ze 7) mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí, jak oznámila MAAE.

Podle zprávy vydané italským dozorným orgánem APAT událost se stala 13. ledna v recyklačním závodě Acciaierie Beltrame ve Vičenze. Zařízení pro monitorování radiace ukazovalo, že produkt tavícího procesu byl kontaminován radioaktivním izotopem Cs-37. Následně se ukázalo jako pravděpodobné, že mohutně stíněný radioaktivní zdroj byl nedopatřením roztaven.

Měření provedené vně závodu ukázalo, že dávkové příkony jsou na úrovni přirozeného pozadí, a nebyla detekována žádná kontaminace vzduchu nebo půdy. Lékařská vyšetření ukázala velmi omezený vdech Cs-37 pouze jednoho pracovníka, v jehož důsledku je efektivní dávkový ekvivalent odhadnut na méně než 3 mikrosieverty. APAT uvedl, že nehoda neměla významné dopady na pracovníky, veřejnost ani životní prostředí.

Dozorný orgán uvedl, že ekonomické a sociální dopady nehody opravňují k udělení stupně INES2. Závod musel být dočasně uzavřen pro dekontaminaci postižených oblastí a "událost vyvolává potřebu zlepšení dozoru nad radioaktivními zdroji ve všech fázích, která musí být podpořena zlepšením legislativy".

Ministr spouští výkopové práce pro Olkiluoto-3

Finský ministr průmyslu Mauri Pekkarinen dnes zahájil zemní práce v lokalitě plánovaného, v zemi pátého, reaktoru v Olkiluoto.

Finská elektrárenská společnost Teollisuuden Voima Oy (TVO) uvedla, že toto zahájení "vyznačilo nejdůležitější část přípravných prací v lokalitě" před zahájením skutečné výstavby bloku, který bude třetí v lokalitě Olkiluoto.

TVO uvedl, že práce pokračují v souladu s HMG projektu. TVO připraví území přilehlé k existujícím blokům pro proces výstavby dříve než konsorcium Areva-Siemens podle kontraktu zahájí skutečnou výstavbu.

Předseda výboru pro výstavbu Olkiluoto-3 Timo Rajala, který je též prezidentem a hlavním manažerem Pohjolan Voima Oy (PVO), řekl: “To, že Olkiluoto-3 pokročilo až k tomuto bodu, je skutečně významná událost pro vlastníka. Je požadována nová kapacita k produkci elektřiny a zahájení výkopových prací tak rychle po vydání investičního rozhodnutí je výrazným signálem značného pokroku v projektu. Elektřina vyrobená blokem bez emisí CO2 také Finsku umožní vyhovět závazkům Kjótského protokolu.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku