V loňském roce ČEZ vyrobil 616 GWh v obnovitelných zdrojích

Energetická společnost ČEZ vyrobila v loňském roce 616 GWh v obnovitelných zdrojích, tedy 1 procento své celkové produkce (60 934 GWh). Z více jak 98 procent se na této výrobě podílely vodní elektrárny.

Uvedené množství představuje spotřebu elektřiny v celé České republice po dobu pěti pracovních dní v letním období.

Výroba ekologické elektřiny však byla výrazně ovlivněna tím, že některá soustrojí vodních elektráren byla, po ničivých povodních v létě 2002, mimo provoz. Vodní elektrárny Vltavské kaskády – Orlík, Slapy a Štěchovice – se po rozsáhlých opravách a rekonstrukcí postupně stávají provozuschopnými. Výroba ve vodních elektrárnách byla dále negativně ovlivněna i výjimečným suchem, které bylo jedno z největších za posledních 60 let.

Téměř 1,5 % se na výrobě ekologické elektřiny podílelo spalování biomasy, kdy tímto způsobem bylo vyrobeno 8,6 GWh. Podíl takto vyrobené elektřiny by měl v následujících letech výrazně narůstat. Letos již spalováním biomasy ČEZ vyrobí 125 GWh a do pěti let by mělo jít o 450 GWh elektrické energie.

Větrné elektrárny vyrobily 235 MWh (0,235 GWh) a fotovoltaická elektrárna (využívající energii slunce) v areálu Jaderné elektrárny Dukovany 0,84 MWh.

Zdroj:
www.cez.cz

zpět na úvodní stránku