Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2004

Půjčka Euratomu na dokončení 2. bloku rumunské JE Černavoda

Evropská komise schválila 30. března 2004 půjčku Euratomu ve výši 223,5 mil.EUR pro dokončení 2. bloku JE Černavoda a jeho doplňujících bezpečnostních zlepšení. Je to významný posun v chování evropských institucí, které po několik posledních let nebyly nakloněny podpoře stavby nových jaderných zařízení v zemích střední a východní Evropy. Jedná se o blok typu Candu 6 - třetí generace kanadských reaktorů, 650 MWe s celkovými pořizovacími náklady ve výši 777 mil.EUR a s plánem na uvedení do provozu v roce 2007. Reaktorový blok, který staví kanadsko-evropské konsorcium, byl ke konci roku 2003 hotový z cca 54% a EK se rozhodla k této půjčce na základě požadavků zvýšit úroveň tohoto nově stavěného bloku na "úroveň mezinárodní akceptovatelné bezpečnosti". Dle vyjádření rumunské vlády se jedná o stavbu nejvyšší priority, vzhledem k energetickým potřebám země. V současnosti již probíhá posouzení ekonomické proveditelnosti možnosti zahájení stavby třetího bloku JE Černavoda.

Kde bude stát termonukleární reaktor ITER?

EU a Japonsko se opět nedohodli na jednání dne 23. března 2004 na čí území má stát stavba Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) v hodnotě 12 miliard USD. Jednání byla z tohoto důvodu odložena na konec dubna 2004 nebo ještě později. Na atraktivnost tohoto projektu ukazuje i eminentní zájem Indie účastnit se v projektu a dle vyjádření ministerstva pro vědu a technologii se chtějí podílet částkou minimálně 66,5 mil.USD.

Nabídka na výstavbu dvou bloků VVER 1000 v Bulharsku

Rusko udělalo Bulharsku nabídku na výstavbu dvou bloků VVER 1000 na JE Belene, dle vyjádření zástupce ministra pro atomovou energii p. Vladimíra Asmolova. Konečný termín pro výběr vhodného typu elektrárny je stanoven na červen 2004. Další nabídku má Bulharsko od Atomic Energy of Canada Ltd (AECL), kteří nabízejí postavit blok s technologií CANDU.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku