Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2004

Zvýšení instalovaného výkonu z JE v Rusku

Rusko plánuje zvýšení celkového instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách ze současných 22000 MWe na nejméně 32000 MWe (s možností až 42000 MWe) do roku 2020. Energetická společnost Rosenergoatom se chystá investovat 38,6 - 47 miliard USD do rozvoje svého jaderného potenciálu. Z toho vyplývá i podstatný nárůst potřeby uranu jako jaderného paliva, kde se plánuje nárůst na dvojnásobek současné potřeby, tj.na cca 8500 t uranu pouze pro Rusko. Dále pokud se započítají potřeby na vývoz palivových kazet a dalších jaderných materiálů do zahraničí, tak celková potřeba dosáhne do roku 2020 16000 - 17 000 t uranu.

Nová skupina INSAG

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že zakládá novou skupina INSAG. Jedná se o obnovení starší praxe, kdy tato Mezinárodní skupina pro jadernou bezpečnost - INSAG se bude skládat z expertů z 15 zemí a bude poskytovat odborné poradenství a návody na bezpečnostní politiky a principy především pro státní dozorné orgány a provozovatele JZ. Předsedou nové INSAG skupiny bude bývalý předseda amerického NRC Dr. Richard Meserve a ostatní členové jsou vybráni ze státních dozorů, výzkumných a akademických institucí a jaderného průmyslu. Skupina je zařazena pod divizi "Nuclear Instalation Safety" (Ken Brockman) a bude se scházet dvakrát do roka. Nebude se zabývat otázkami radiační bezpečnosti, které jsou v kompetenci ICRP.

První plovoucí jaderná elektrárna

V Rusku bylo schváleno místo pro výstavbu první plovoucí jaderné elektrárny. Jedná se o již dva roky připravovaný projekt na který byly vyčleněny federální prostředky a pro nějž bylo vybráno místo v Archangelském regionu, blízko města Severodvinsk. Jaderné elektrárna bude umístěna na plavidle o délce 140 m a šířce 30 m s výtlakem 20000 t. Zařízení se bude konstruovat v závodě Sevmach v nedalekém Severodvinsku, který je v současnosti největším ruským závodem na výrobu atomových ponorek. Zpočátku se plánuje dodávka elektřiny a tepla do samotného výrobního závodu a do nedalekého údržbářského závodu na opravu lodí s jaderným pohonem Zvezdočka. Státní dozor Gosatomnadzor již udělil na stavbu této plovoucí JE státní licenci. Stavba má trvat 42 měsíců, na palubě budou umístěny dva reaktory KLT-40. Celková hodnota projektu se předpokládá okolo 180 mil. USD.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku