Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2004

Nový jaderný blok na Ukrajině

Ukrajina potvrdila své plány na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě JE Chmelnická. 30.dubna se konala v Kyjevě konference, kde ministr paliv a energetiky pan Sergey Tulub představil ukrajinskou energetickou politiku do roku 2030. Při této příležitosti řekl, že v letech 2010-2012 Ukrajina plánuje uvést do provozu 3. blok JE Chmelnická, s moderním reaktorem nové generace o výkonu nejméně 1000 MWe, vysokou koherentní bezpečností, řadou bezpečnostních vlastností a dobrou manévrovací schopností. Lokalita byla původně plánována na čtyři reaktorové bloky VVER 1000, z nichž jeden je již v provozu a druhý má být spuštěn v srpnu 2004. Výstavba dalších bloků (3.a 4.) je považována za strategický projekt a o typu reaktorů není zatím konečně rozhodnuto. Jádro dosáhlo v roce 2003 rekordního podílu na výrobě elektřiny a to 51%. Tento stav se má udržet nejméně do r.2015.
V této souvislosti WANO-MC oznámilo, že dokončili první tzv. "předprovozní" Peer Review na dvou spouštěných ukrajinských blocích JE Chmelnická 2 a Rovenská 4. Na provedení těchto partnerských prověrek byly použity upravené metodiky WANO "Performance Objectives and CriteriaL".

Nová jaderná elektrárna v Kazachstánu

Kazachstán plánuje stavbu nové JE . Země se chystá v roce 2007 vypsat tendr na výstavbu nové jaderné elektrárny, která má stát na místě dnešní nedostavěné hydroelektrárny na břehu jezera Balkaš. Prezident Nursultan Nazar Bayev při své návštěvě Moskvy diskutoval tuto otázku s prezidentem Putinem a ministerským předsedou Michailem Fradkovem.

Zvýšení počtu jaderných elektráren v EU

Evropská unie má po připojení nových zemí v provozu 155 jaderných energetických bloků v 13 zemích ze 25 členských zemí EU. V bývalé "patnáctce" EU mělo jádro největší dílčí podíl na výrobě elektřiny 35%, následováno uhlím 29% a plynem 15%. V objemech se v roce 2003 v EU vyrobilo 2544.9 TWh elektřiny (v porovnání s rokem 2002 2479.1 TWh), spotřeba dosáhla 2574.4 TWh a dovoz byl 235.3 TWh. Co se týká jednotlivých zdrojů, tak výroba elektřiny spalováním fosilních paliv představovala 1378 TWh, jádro 853.5 TWh, voda 295.8 TWh, geotermální a další zdroje 17.6 TWh. Současný nárůst spotřeby elektrické energie v Evropě a podíl využívání jednotlivých zdrojů neodpovídá závazkům na snížení výpustí skleníkových plynů do ovzduší. Energetické programy na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a zvýšení efektivity nedosahují nárůstu potřeby, a proto bude jaderná energetika v budoucí EU neodmyslitelnou součástí energetického mixu.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku