Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2004

Vyjádření ke stavbě nové finské JE

Finské ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo cca 70 vyjádření týkající se stavby 5. jaderného energetického bloku na lokalitě JE Olkiluoto. V souvislosti s přípravou rozhodnutí o povolení licence k výstavbě se k této záležitosti měli možnost vyjádřit jednak zástupci veřejnosti, různých organizací, ostatních ministerstev i zahraničních organizací a institucí. Z ciziny obdrželi vyjádření z 10 zemí EU. Nejdůležitější pro povolení licence je stanovisko finského úřadu pro jadernou bezpečnost a radiační bezpečnost (STUK), které se očekává do konce roku 2004. Tato vyjádření budou umístěna na veřejnou web stránku ministerstva www.ktm.fi. Finská vláda a později i parlament se rozhodli již asi před dvěma lety (24. května 2002) o výstavbě tohoto bloku, ale před udělením licenčního povolení je třeba splnit řadu podmiňujících kroků - jako je např. možnost vyjádření různých subjektů. Výběrovým řízením byl vybrán projekt reaktorového bloku EPR konsorcia Areva-Siemens o tepelném výkonu 4300 MWt a elektrickém 1600 MWe, s plánovanou životností 60 let. Časový plán předpokládá vydání licence na výstavbu na počátku příštího roku a výstavba má trvat 4 roky, tzn. blok má být uváděn do provozu tak bylo plánováno v roce 2009.

80% lidí ve Švésku souhlasí s využíváním jaderné energie

Vnitropolitická situace a veřejné mínění ve Švédsku se silně odlišuje od dlouhodobého strategického cíle vlády na odchod od jaderné energetiky. Pověřený vládní vyjednávač pan Bo Bylund neuspěl při jednáních se zástupci energetických společností ohledně odstavení bloku Barseback 2, protože za ztrátu této kapacity nebyla nalezena odpovídající náhrada. Nedávno provedený průzkum švédské veřejnosti také ukázal zcela odlišné tendence, které jednoznačně ukazují, že 80% veřejnosti chce pokračovat v energetickém využívání jádra (27% provozovat až do konce životnosti, 32% provozovat a pokud bude nutné, tak postavit další jaderné kapacity, 21% dále rozvinout jaderný program v zemi). Pouze 17% obyvatelstva by chtělo odstavit jádro okamžitě a 3% není rozhodnuta. Při stanovování priorit co se týká vztahu energetiky a ŽP, tak 77% veřejnosti chce zastavit emise skleníkových plynů, 13% zastavit další rozvoj vodních elektráren, 7% zastavit provoz jádra a 3% neví.

Dokončení rozestavěné JE Belene

Minulý týden bulharská vláda rozhodla o dokončení rozestavěné JE Belene a to výběrovým řízením, které má být uskutečněno do konce roku 2004. Ministr energetiky Milko Kovačev se chystá k této proceduře v červnu vydat předpis o použité variantě výběrového řízení. Bylo řečeno, že proces musí být dostatečně transparentní, ale že musí proběhnout rychle, protože dle schváleného celkového scénáře má být první blok spuštěn již v 2009-2010. Doposud dalo nabídky 5 dodavatelů a mezi nimi je i Škoda JS s Energoprojektem, které zaštiťuje konsorcium bank. Škoda JS nabízí dostavení již rozestavěného bloku VVER 1000, model 320 (ze 40% rozestavěná) a využití zkušeností z výstavby ETE. Z ostatních dodavatelů mají reálnou šanci ještě Kanaďané se svým projektem Candu-6 (spolupráce s Ansaldo Nucleare, Hitachi, Bechtel a Itochu) a Atomstrojexport s Framatomem ANP, kteří nabízí modernizovanou VVER 1000 s MaR a Elektro systémy dodanými německými a francouzskými firmami. Nejpravděpodobnější varianta, a to zejména pro první blok, se jeví dostavění VVER 1000, ale další ukáže až výběrové řízení.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku