International Youth Nuclear Congress 2004

Více než 300 odborníků z 50 zemí se zúčastnilo letošního Mezinárodního jaderného kongresu mladých (International Youth Nuclear Congress - IYNC), který proběhl 9.-13. května v kanadském Torontu. Jedná se o největší mezinárodní akci pro mladé odborníky, kteří se zabývají mírovým využíváním jaderné energie. První IYNC se konal v roce 2000 v Bratislavě a druhý v roce 2002 v korejském Daejeonu.
Na prestiži akci dodávají významní hosté, kteří kongres zahajují. Letos to byli John Ritch (prezident World Nuclear Association), Angelina Howard (viceprezidentka Nuclear Energy Institute), Mark Gwozdecky (vedoucí sekce Public Relations IAEA) a další. Ze všech vystoupení byl cítit optimismus, který do oboru přichází v souvislosti s celosvětovým oživením na poli jaderné energetiky. Odborná část konference probíhala, vzhledem k obrovskému počtu referátů, ve třech paralelních sekcích, zaměřených na: pokročilé reaktorové systémy, public relations, provoz a údržbu JE, vyřazování z provozu a nakládání s odpady, jádro jako část energetického mixu, dozimetrii, politické otázky, lékařské aplikace, jadernou bezpečnost a fyzickou ochranu, bezpečnost a spolehlivost, vlivy na životní prostředí, ekonomické otázky, urychlovačem řízené systémy (ADS), termohydrauliku, SKŘ, jaderné palivo a palivový cyklus. Z odborné části zaujal referát Branislava Hataly (VÚJE Trnava) "Safety Analysis for Fuel Licencing in the Slovak Republik", ve kterém byly popsány nutné změny v bezpečnostní zprávě v souvislosti s přechodem na nový typ paliva na JE V1 v Jaslovských Bohunicích. Referát Je-Yong Yua z Korejské republiky (KAERI) "Development of RSPT Type Position Indicator Using Magnetic Field Concentrator for SMART-P CEDM" pojednával o vývoji indikátoru polohy regulačních orgánů určených pro v Koreji vyvýjený modulární pokročilý reaktor SMART-P - technologie určování polohy regulačních orgánů na základě analýzy magnetického pole v okolí magnetu umístěného na regulačním orgánu je jistě zajímavá myšlenka. Referát Nicolase Goreauda (AREVA) "The EPR Reactor" popisoval základní charakteristiky a výhody reaktoru typu EPR (cena vyrobené MWh, koeficient využití, palivové náklady, pravděpodobnost tavení AZ, životnost atd.). Vzhledem k tomu, že výstavba reaktoru tohoto typu se připravuje ve Finsku, strhla se v souvislosti s tímto referátem dlouhá diskuse a přítomnost odborníka přímo se podílejícího na jeho vývoji byla vskutku přínosná. Dále byly prezentovány referáty zaměřené na všechny typy vyvíjených pokročilých reaktorů - pokročilý CANDU, AP 1000, ABWR, ESBWR, PBMR, pokročilý VVER, ACR 700, takže si účastníci mohli udělat podrobný obrázek o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů. Referát "Comparison of Mass Balances for Various Cases of the VVER 1000 Core Loading" V. I. Shamanina z Polytechnického institutu v Tomsku se zabýval porovnáním několika možných typů palivových cyklů využitelných v reaktorech VVER 1000 (klasický UO2, MOX, thoriový cyklus, vysoce obohacený uran atd.). Velmi zajímavý byl referát "Analysis of Experiments on Plutonium Disposition in the VVER Reactors", který popisoval experimenty s palivovými soubory obsahujícími palivo UO2 a MOX a porovnával výsledky experimentu s výpočty základních neutronově-fyzikálních charakteristik. Marian Krištof ze slovenského Úradu jadrového dozoru ve svém referátu "The Best Estimate Methodology in Licensing Applications" popisoval projekt ÚJD, ve kterém se zavádí metody "best estimate" při vyhodnocování nejistot analýz pro licenční procesy. "Best estimate" metodikou se zabýval i referát Elizabeth Holliday z University of Toronto. Provozní zkušenosti s palivem s vyhořívajícími absorbátory na Ingnalinské JE shrnul referát "Uranium Fuel Assemblies with Burnable Absorber Operating Experience at the Ignalina NPP". Valeri Pozdniakov ze závodu Elektrostal ve svém referátu "Advanced Nuclear Fuel of New Generation for VVER Type Reactors" podal informace o vývoji nových typů palivových souborů pro reaktory typu VVER (a to jak pro 440, tak pro 1000). Moje maličkost vystoupila s referátem „The way from 3 to 5 year cycle at Dukovany NPP“, který pojednával o našich úspěších při modernizaci střední části palivového cyklu, která přináší mnohamilionové úspory v palivových nákladech. Na konferenci jsem s velkým úspěchem prezentoval i www stránky ČNS, protože jde bezesporu o jedny z nejlepších stránek přinášejících informace z oboru. O jejich aktuálnosti a návštěvnosti se může například stránkám Evropské nukleární společnosti jen zdát (http://www.csvts.cz/cns). Českou republiku zastupovali na letošním kongresu ještě kolegové z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze - pánové Katovský, Rataj a Rovný. Karel Katovský vystoupil s referátem, ve kterém popisoval svoje unikátní experimenty v Ústavu jaderných výzkumů v Dubně: "Transmutation of Pu238 Using Neutrons Produced in Target-Blanket System ‘Energy & Transmutation‘ Bombarded by Relativistic Protons". Jan Rataj hovořil o výsledcích experimentů, které provádí na FJFI a v Ústavu jaderné fyziky v Řeži: "Experimental Study of Subcritical Blanket Blažka with External Neutron Source NG2".
Poslední den konference byl věnován výletu na Niagarské vodopády, které jsou vzdálené pouhých 120 km od Toronta, a exkurzi do Stern Laboratories, kde se provádí testování nových typů paliva za provozních podmínek i při extrémním namáhání. Je to podobné pracoviště, jaké známe z plzeňského Bolevce. Testují zde na experimentálních smyčkách především palivo pro reaktory typu CANDU, ale i soubory pro tlakovodní a varné reaktory.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku