Cvičení HORIZONT 2004

Krizové cvičení krajů Vysočina, Jihomoravského kraje a Jaderné elektrárny Dukovany

Ve středu 23. června proběhne v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji a v Jaderné elektrárně Dukovany cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému nazvané HORIZONT 2004. Jeho cílem je procvičit ochranná opatření v případě nebezpečí vzniku nebo vzniku radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Cvičení nařídil provést a zároveň ho řídí hejtman kraje Vysočina František Dohnal. Po partnerské dohodě s orgány Jihomoravského kraje je cvičení plánováno jako společné, jelikož 20-km zóna havarijního plánování zasahuje i jeho území. Řídícím v jaderné elektrárně Dukovany je to pak službukonající velitel směnového krizového štábu Ing. Peter Rydlo. Součástí cvičení HORIZONT 2004 bude také spuštění varovných sirén ve 20-ti km zóně havarijního plánování, v okolí JE Dukovany.

Dukovany:

Cvičení bude rozehráno v Jaderné elektrárně Dukovany, jejím pravidelným cvičením na plnorozsahovém trenažéru, který může situaci věrohodně počítačově modelovat. Z důvodu urychlení průběhu havárie bude v elektrárně postupně simulováno velmi nepravděpodobné selhání všech rezervních a havarijních záložních zařízení. Aby došlo k simulovanému úniku radioaktivity do okolí elektrárny bylo by však třeba uměle redukovat i aktivity personálu elektrárny, takže by jeho hlavní činnost spočívala v nucené nečinnosti. Takové návyky ale v elektrárně nacvičovat nechceme a nebudeme. Směna cvičící na trenažeru bude postupovat podle svých předpisů.

Kraje Vysočina a Jihomoravský kraj

Po úvodní cvičné havarijní události v Dukovanech bude cvičení v okolí elektrárny pokračovat aktivováním složek vnější havarijní odezvy VHO a do cvičení se zapojí krizovéštáby kraje Vysočina a Jihomoravského kraje podle jejich Vnějších krizových plánů VHP. Aktivovány budou tyto složky:

- složky havarijních odezev JE Dukovany dle vnitřního havarijního plánu
- složky havarijních odezev krajů Vysočina a Jihomoravský dle jejich havarijních plánů (Policie ČR, hasičské záchranné sbory krajů, rychlé záchranné služby a Armády ČR dle vnějších havarijních plánů)
- určené orgány krizového řízení krajů a obcí

Na stanovených úsecích komunikací v okolí JE Dukovany bude Policie ČR regulovat dopravu a bude možno se setkat s výjezdy hasičů a armády. Účastníci cvičení, jejich dopravní a technické prostředky budou označeny logem cvičení. V rámci cvičení zveme k účasti i média, pro která je v obou krajích připraven program navazující na jednotlivé kroky cvičení.

Vysočina:

- 23. 6. 2004 v 8.00 hodin - úvodní tisková konference, Jihlava, Krajský úřad kraje Vysočina, budova B 2.21 - základní informace o simulované havárii
- vybavení účastníků cvičení pro vstup do zóny cvičení a další organizační pokyny, možnost využití autobusu s odbornými průvodci
- exkurze v místech cvičení, obec Rouchovany - ukrytí a evakuace, obec Lukov - dekontaminace, dekontaminační pracoviště
- předběžné vyhodnocení cvičení Horizont 2004 ve Sporthotelu Hrotovice

V rámci cvičení HORIZONT 2004 budou procvičovány:

- krytí a evakuace několika tříd žáků ZŠ Rouchovany a ZŠ Dolní Dubňany
- uzavření stanovených pásem v okolí JE Dukovany Policií ČR
- postavení a činnost dekontaminačních míst Armádou ČR
- komunikace odpovědných míst s médii a s veřejností a krizová komunikace za použití krizových prostředků - působení Českého rozhlasu a České televize při havárii
- činnost organizace havarijní odezvy JE Dukovany
- ukrytí a evakuace personálu elektrárny
- koordinace činnosti krajů a orgánů krizového řízení z koordinujícího kraje Vysočina

Petr Spilka

zpět na úvodní stránku