Výroční konference ČNS

Konferenci již tradičně zahájil odborný seminář pro členy ČNS i veřejnost, kde nechyběli ani představitelé tisku. Téma „Nové jaderné bloky v ČR“ přilákalo přes 50 lidí, kteří se zájmem vyslechli příspěvky předsedkyně SÚJB paní Dany Drábové o legislativním procesu doprovázejícím stavbu nových jaderných bloků v České republice, profesora ČVUT Bedřicha Heřmanského o „druhé jaderné éře“ ve světě, pana Jiřího Mohelníka z MPO o energetické koncepci nedávno schválené českou vládou. Na prezentace hostů navázala živá diskuze o budoucnosti jaderné energetiky v naší zemi.
Poté se konala výroční konference ČNS, kterou zahájil prezident Václav Hanus, s jehož projevem jsme vás podrobně seznámili v minulém čísle Zpravodaje. Bylo to ohlédnutí za třemi uplynulými roky, které znamenaly spoustu událostí v české jaderné energetice i v činnosti nukleární společnosti. ČNS uspořádala mnoho zajímavých odborných akcí na domácí scéně, podílela se na akcích nukleárních společností ve světě, podporuje pravidelná profesní setkání jaderných odborníků z česko-slovenského regionu. Za zvláštní zmínku stojí naše internetové stránky, které se podle auditu sledování návštěvnosti webů TOPlist dostaly mezi 100 nejnavštěvovanějších stránek vědecko-technického zaměření v České republice.
Výroční konference zvolila pro další období výbor a revizní komisi ČNS. Členy výboru se stali Václav Bláha, Daneš Burket, Karel Dach, Larisa Dubská, Jiří Duspiva, Václav Hanus, Miroslav Kawalec, Zdeněk Kříž, Zdenka Pávková, Radek Svoboda, Václav Železný. Do revizní komise byli zvoleni Jaroslav Zeman jako předseda, Marie Fechtnerová a Vlastimil Koubek jako členové.
Konference schválila udělení diplomu čestného člena ČNS Bedřichovi Heřmanskému, Rudolfovi Vespalcovi, Jiřímu Fleischhansovi. Za potlesku přítomných předal diplomy Václav Hanus.
Na závěr konference zaznělo několik zajímavých názorů a podnětů ohledně činnosti společnosti a plánů do budoucna. V diskuzi také vystoupil s krátkým projevem host - prezident Slovenské nukleární společnosti Jiří Suchomel.
Nově zvolený výbor na svém zasedání 11. června v souladu se stanovami zvolil Václava Hanuse prezidentem ČNS, Karla Dacha viceprezidentem pro mezinárodní spolupráci, Miroslava Kawalce viceprezidentem pro programovou činnost, Václava Bláhu viceprezidentem pro ekonomiku.

Larisa Dubská

zpět na úvodní stránku