Fotovoltaická elektřina z "jádra"

Zdá se vám nadpis poněkud divný či zavádějící? Není důvod pochybovat, vždyť i pan Renčín prostřednictvím svého anonymního filosofa pravil: "Celej náš vesmír je vlastně jedna velká termojaderná reakce. Doufám, že řízená." A naše Slunce je velmi obrovský jaderný reaktor, ve kterém se vlivem vysokého tlaku a teploty slučují atomy vodíku, vzniká helium a spousta energie. To, že cesta a způsob získávání elektřiny z uvolněné "sluneční energie" jsou poněkud jiné, než z "klasického" jaderného reaktoru, na věci nic nemění, fotovoltaická elektřina je pro mne prostě z jádra. Způsob získávání elektřiny ze slunečního záření obecně dělíme na dvě skupiny:

- přímo, využitím fotovoltaického jevu, při kterém se v látce/křemíku působením světla/fotonů uvolňují elektrony
- nepřímo, využitím termoelektrického článku, což je obvod dvou různých drátů, ve kterém vzniká elektrický proud, mají-li jejich spoje různou teplotu

A právě vyžití energie a získávání elektřiny ze Slunce bylo tématem prvního Mezinárodního setkání provozovatelů fotovoltaických elektráren, které se konalo dne 28. července v Jaderné elektrárně Dukovany pod záštitou ČEZ a ČNS. Místo setkání zdánlivě podivné, ale Slunce je reaktor a ČEZ provozuje v lokalitě JE Dukovany také fotovoltaickou elektrárnu – i když hlavně proto, že v původní lokalitě Mravenečník si občané ČR rozebírali solární články FVE pro vlastní potřebu. Mezinárodního setkání provozovatelů FVE se zúčastnili zástupci ČR a SR, zatímco tradiční rakouští a němečtí propagátoři obnovitelných zdrojů, k jejich velké škodě, neprojevili zájem.
Úvodem se prostřednictvím Ing. Bařinky prezentoval největší tuzemský výrobce solárních (fotovoltaických) článků – Solartec. Z prezentovaných údajů vyplývá, že využití fotovoltaiky v ČR expanduje – zejména v místech, kam nevedou rozvodné sítě, účinnost je cca 16 %, životnost solárních článků je kalkulována na 25 let a recyklace použitých článků, i s ohledem na použitý křemík, by neměla být problematická (no, uvidíme).
Další prezentující, Mgr. Župa z GoldenSun, zaujal přítomné prezentací současného stavu výzkumu a vývoje v oblasti koncentrovaného slunečního záření. Tento způsob získání elektřiny ze slunečního záření není přímý ani nepřímý, zařízení sluneční koncentrační techniky přeměňují prostřednictvím zrcadel přímé sluneční záření na vysokopotenciální teplo, které je následně využité pro pohon tepelného stroje (expanze kapaliny v páru a pohon pístu), který pohání generátor. Účinnost tohoto zařízení je cca 30 % a k dokončení vývoje bude zapotřebí ještě značná finanční podpora sponzorů a státu. Průběh výzkumu a jeho využití je k nahlédnutí na webových stránkách firmy.
Následná prezentace Ing. Pavlase ze Státního fondu životního prostředí ČR o programu Slunce do škol byla atraktivní zejména pro účastníky ze škol, neboť poukázala na nezbytnosti spojené s procesem žádosti o státní příspěvek na instalaci solárních panelů na budovy škol a informovala o možnostech využití tohoto programu.
Noční překážkové značení stožárů napájené ze solárních panelů Ing. Kinčeše z Elektrovodu Holding, a.s. bylo první prezentací nedomovního praktického využití fotovoltaické elektřiny. Jedná se o velmi jednoduchý a praktický nápad. Solární panely i baterie jsou umístěné přímo na sloupech a odpadá problém s vedením drátů po zemi, pod zemí atd. Doba vybití používaných gelových baterií je 30 dní, což je dostačující i ve velmi nepěkných zimních tmavých dnech (pravděpodobnost, že tak dlouho Slunce nevysvitne, je malá).
Zkušenosti z výstavby a povozu FVE v EDU Ing. Dohnala z I&C Energo byly opravdu zajímavé, počínaje stěhováním z Mravenečníku až po zařazení FVE do komplexu JE Dukovany. Sluneční elektrárna má instalovaný výkon 10 kW, celkem 100 m2 účinné plochy, tvořené 200 panely fotovoltaických, monokrystalických křemíkových článků. S úspěchem je používána pro prezentaci obnovitelných zdrojů na Informačním centru EDU.
Mezinárodní setkání provozovatelů FVE mne donutilo vyhledat další informace o získávání elektřiny ze Slunce. Masové využití v nejbližší době nepřipadá v úvahu, ale jedná se o potenciálně seriózní náhradu současného pálení fosilních paliv a štěpení uranu, neboť tyto suroviny časem dojdou. Slunce vzniklo před 4,6 miliardami let a bude zářit ještě nejméně jednou tak dlouho (bude existovat mnohem déle než lidstvo, neboť my se stačíme vyhubit sami navzájem). Geostacionární solární elektrárny jsou zatím jenom na papíře a pouště jako jsou Sahara, Kalahari či Atakama, tak krásně využitelné pro fotovoltaické elektrárny, se v současné době dost "flákají". Jednou ale budou plné solárních panelů (pokud si je také někdo nerozebere pro vlastní potřebu).

Renata Hladká

zpět na úvodní stránku