Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2004

Nehoda na JE Mihama

Na JE Mihama 3 (PWR, 780MW, v provozu od roku 1976) došlo dne 9. srpna k tragické události, kdy prasklo potrubí v sekundárním okruhu (neradioaktivní část elektrárny) a následkem úniku horké páry pod tlakem přišli o život čtyři pracovníci dodavatelské firmy a několik dalších bylo zraněno. Jednalo se o potrubí mezi NT regenerací a odplyňovákem o průměru 56 cm z uhlíkové oceli, které v důsledku korozního a provozního zeslabení stěny až na 1,4 mm nevydrželo provozní tlak a roztrhlo se v délce asi 50 cm. Rozstřikující se voda o teplotě cca 140°C se měnila na páru a zranila okolní pracovníky, kteří zde připravovali odstávku zařízení. Tato měla začít 14. srpna a zajímavé je, že jedna z činností byla naplánovaná inspekce daného potrubí. Inspekce tohoto potrubí se v tomto místě dosud neprováděla. Společnost Kansai Electric Power Company, které elektrárna patří oznámila, že dočasně odstaví 8 ze svých 11 reaktorových bloků, aby provedla revize příslušných potrubí sekundárního okruhu. Jsou to elny Mihama-2, Ohi-4, Takahama-2, Mihama-1, Ohi-2 , Takahama-1, Ohi-1 a Takahama-3. Tyto odstávky budou trvat cca 2 týdny na každém odstaveném bloku. Na zbývajících blocíchMihama-3 , Ohi-3 a Takahama-4 již odstávky a inspekce probíhají. Jako náhradu za odstavený výkon bude společnost Kansai najíždět dvě odstavené tepelné elektrárny Ako-1 (600 MW) a Aioi-3 (375 MW) a dále žádat ostatní energetické společnosti o pomoc při zajištění plánovaných dodávek elektřiny. Prezident společnosti Kansai p. Yosaku Fuji zatím není obviněn ani neuvažuje o odstoupení z funkce.

Nový ukrajinský blok připojen k síti

Nově spouštěný 2. blok JE Chmelnická byl dne 8. 8.2004 poprvé připojen k síti. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil i prezident Leonid Kučma a ministr energetiky Sergey Tulub. Ukrajina dokončila tento projekt známý jako K2-R4 (náhrada výkonu za odstavení Černobylské JE) vlastními silami bez významné zahraniční pomoci. EU a banka EBRD se zapojí do finanční pomoci až nyní ve fázi modernizace bezpečnostních systémů po najetí elektrárny. Ukrajina nyní disponuje 14 provozovanými jadernými bloky a prezident Kučma popsal situaci, že spuštění JE Chmelnická 2 přispěje k větší energetické soběstačnosti země a většímu exportnímu potenciálu.

DOE uhradí Exelonu náklady spojené se skladováním paliva

Americká společnost Exelon dosáhla dohody s US federálním soudním dvorem, že jí bude vyplacena náhrada za vyšší náklady spojené se skladováním spotřebovaného jaderného paliva z jejích 17 reaktorových elektrárenských bloků do roku 2010 ve výši 300 miliónů USD. Americký úřad pro energetiku DOE nesplnil svou povinnost a nebyl schopen odebrat pro uskladnění spotřebované jaderné palivo od roku 1998, jak mu ukládal zákon. V podobné situaci jsou i ostatní společnosti v USA, které taky žádají finanční vyrovnání soudní cestou. Ve hře jsou miliardy dolarů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku