Národní korespondent iniciativy Evropské komise Netd@ys
ve spolupráci se školskými odbory KÚ ČR
a Jednotou školských informatiků vypisují
SOUTĚŽ
Netd@ys Čechy 2004
Hlavní téma pro rok 2004 je PŘEDSTAVME SE EVROPĚ!

Účastnit se ho mohou všichni zájemci v kategoriích: 10–14 let, 15–18 let a 19–26 let. Projekty by měla připravit skupina lidí, například žáci jedné třídy, skupina studentů různých ročníků školy (i univerzity), členové zájmového kroužku apod., pouze výjimečně jednotlivec, a to i za asistence učitelů, rodičů nebo vedoucích zájmových útvarů s použitím moderních technologií (nových médii) do podoby CD ROM, videa, nebo vhodné fotomontáže s doplňujícím textem uloženém na CD nosiči. Projekty nesmí byt delší než 15–20 minut. Své projekty soutěžící přihlásí u ředitele školy (ředitele DDM) a ten přihlášku postoupí Národnímu korespondentovi (NK) v elektronické podobě na adresu giboda@volny.cz do 15. září. V přihlášce bude název předkladatele (školy), e-mailová a poštovní adresa, název projektu, kolik osob se bude podílet na přípravě projektu a ve které kategorii soutěží a jméno vedoucího soutěžního kolektivu. Některé pracoviště může obsáhnout i více kategorií (např. víceletá gymnázia). Pro rok 2004 platí výjimka, že se mohou přihlásit i práce připravené pro jiný účel a již někde prezentované, které splňují dané téma a cíl soutěže.
Pro rok 2004 je vyhlášena ještě zvláštní soutěž – 60sekundový film na téma „Náš život“.
I v něm lze zobrazit život studentů ve školních aktivitách, ale i v zájmové činnosti nebo lidových tradicích (posvícení, oslavy vinobraní, Jízda králů atd.), či film prezentující moderní technologie nebo vytvořený s jejich použitím. Soutěží se ve dvou kategoriích: do 15 let a 16 až 25 let. Zúčastnit se mohou rovněž studenti uměleckých škol. Filmová soutěž bude mít evropské kolo a Česko může soutěž obeslat dvěma filmy v každé kategorii. Ředitelé nebo jinak odpovědní pracovníci přihlásí filmy rovněž do 15. září u NK e-mailem.
Filmy pro evropskou soutěž vybere porota nejpozději do 31. října 2004.

Česká nukleární společnost vypisuje zvláštní cenu na 2 projekty, které budou-li splňovat některé z následujících témat, budou kromě zařazení do soutěží v Netd@ys, navíc oceněny Českou nukleární společností.
(1) Použití jaderných zdrojů ve zdravotnictví a v energetice – porovnání zátěže lidí a životního prostředí ionizujícím zářením z těchto dvou aplikací. (Podtitul – Je rizikovější nemocnice, nebo jaderná elektrárna?)
(2) Je radioaktivita absolutní zlo? (Podtitul – Je bez ní život možný?)

Soutěž Netd@ys Čechy 2004 o nejlepší video, CD ROM, fotografie, film atd. na vybrané téma bude na třech úrovních:
1) Na úrovni škol. Termíny školních kol určí ředitel školy, nejpozději do 30. října 2004. V případě nízkého počtu soutěžících na škole postupují řešitelé své projekty přímo do oblastního kola.
2) Oblastní kola v Brně a Praze se budou konat v týdnu od 15. do 19. listopadu 2004, účastní se jich vítězové školních kol a proběhnou na dvou místech:
Brno pro kraje Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský
Praha pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký.
Oblastní kolo v Českých Budějovicích pro kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina, proběhne 26. listopadu (pátek), den před celostátním kolem.
Vítězové školních i oblastních kol budou odměněni.
Poslední den, kdy je možné zaslat práce do regionálního kola je 8. listopad 2004. Adresu, na kterou budete posílat soutěžní práce, obdržíte e-mailem po přihlášení do soutěže.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na NK giboda@volny.cz.
Podrobnosti o iniciativě Netd@ys buď na www.netdayseurope.org, nebo www.sciart-cz.tk

Přejeme vám hodně zábavy a radosti z kreativní činnosti v kolektivu přátel!

Váš Netd@ys Česká republika

zpět na úvodní stránku