Přeměna kotěte v jaderného tygra

V indickém státu Tamil Nadu začala u města Kalpakkam výstavba prototypu rychlého množivého reaktoru o výkonu 500 MWe. Miliardová země tak vstupuje do druhé fáze národního projektu energetické soběstačnosti. Zároveň potvrzuje předpovědi Mezinárodní agentury pro atomovou energii o prudkém rozvoji jaderné energie v Asii.

Rychlý množivý reaktor vznikne pod záštitou Centra jaderného výzkumu Indiry Gándhiové (IGCAR), které již od roku 1997 provozuje malý testovací reaktor stejného typu. Náklady na nový reaktor se odhadují na necelých 35 miliard rupií (USD 753 miliónů), připraven ke spuštění jaderné reakce by měl být v roce 2010. Jako ve většině obdobných zařízení bude palivem oxid uraničitý a plutoničitý, jako chladící médium poslouží tekutý sodík.

V 80. letech minulého století vyhlásila Indie třífázový národní plán energetické soběstačnosti, založený na širším využití jaderné energie. V první fázi budovala klasické těžkovodní reaktory a závody na přepracování použitého paliva. V čerstvě započaté druhé fázi se bude soustředit na výstavbu rychlých množivých reaktorů, jichž chce do roku 2020 postavit celkem pět. „Prototyp rychlého reaktoru v Kalpakkamu by měl být hotov do roku 2010. Neměl by proto být problém během dalších deseti let postavit další čtyři podobné reaktory,“ soudí šéf Komise pro jadernou energii Anil Kakodkar. Množivé reaktory poslouží k výrobě štěpného plutonia Pu-239, které nahradí v přírodě vzácné jaderné palivo Uran 235. Ve třetí fázi počítá Indie s revolučními množivými reaktory na výrobu U-233 z thoria. Reaktory třetí fáze zatím existují jen na papíře, Indie však do nich vkládá velké naděje. Na rozdíl od uranu má totiž země thoria obrovské zásoby, jež by pokryly potřebu na stovky let dopředu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) označila ve své výroční zprávě za rok 2003 Asii za hlavního tahouna rozvoje a výzkumu jaderné energie ve světě. Indie zaujímá první místo v regionu v počtu rozestavěných reaktorů – celkem se jich v Asii staví 18, z toho 8 v Indii.

Tři fáze indického programu energetické soběstačnosti v rámci zákona o jaderné energii

Fáze 1: Těžkovodní reaktory a závody na přepracování použitého paliva
- Palivo: U-235 a U-238
- Vedlejší produkt: U-238, Pu-239

Fáze 2: Rychlé množivé reaktory
- Palivo: U-235 a Pu-239
- Vedlejší produkt: Pu-239, po přidání thoriového pláště (Th-232) také U-233

Fáze 3: Množivé reaktory nové generace
- Palivo: U-233
- Vedlejší produkt: po přidání thoriového pláště další U-233

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku