O krůček blíže k vodíkové ekonomii

Japonsko hodlá do roku 2015 postavit funkční technologii na získávání vodíku termochemickou cestou. Potvrdil to Japonský ústav pro výzkum jaderné energie (JAERI), který spravuje prozatím jen testovací vysokoteplotní reaktor v Tokaii. Pokud se neprokáží žádná bezpečnostní rizika, nebude stát výstavbě jaderných výroben vodíku nic v cestě.
Testovací vysokoteplotní reaktor dosáhl letos v dubnu cílové teploty chladiva 950 stupňů Celsia, je tedy schopen termochemické výroby vodíku. Zkoušky výrobního procesu by měly být ukončeny v březnu 2005, v následujících deseti letech by se na reaktor měla napojit výrobna, kde by z kyseliny sírové a jódu vznikal vodík (takzvaná metoda jod-síra). Do roku 2025 hodlá JAERI produkovat 60,000 m3 vodíku za hodinu. Takové množství je schopné naplnit palivové nádrže asi jednoho miliónu automobilů.
Vodík za palivo budoucnosti považuje i Evropská unie. V letech 2002 až 2006 plánuje vložit do rozvoje vodíkové energetiky 300 miliónů eur. Vodík by měl postupně nahrazovat dopravní paliva jako benzín, nafta či v letectví používaný kerosin. Právě doprava se v Unii podílí na produkci skleníkového plynu CO2 asi z jedné pětiny. Situace je ještě horší ve Spojených státech, kde transport vypouští do ovzduší téměř třetinu všeho CO2. Americká vláda proto na podporu vývoje vodíkových motorů vynakládá 100 miliónů dolarů ročně.
V současnosti se vodík, důležitý prvek například pro výrobu dusíkových hnojiv, získává petrochemickou cestou včetně zplynování uhlí (90 % produkce) a elektrolýzou vody. První jmenovaný způsob obnáší dvě nevýhody: tenčící se zásoby uhlí a vznik skleníkových plynů v průběhu výroby. Velké naděje jsou vkládány do jaderné energie, jednak do vysokoteplotních reaktorů jako je ten v Japonsku, jednak do elektrolýzy vody během poklesu spotřeby elektřiny. Zatímco nyní jaderné elektrárny v době nižší spotřeby mohou omezeně ukládat energii v přečerpávacích zařízení, v budoucny by ji mohly plně využít pro výrobu vodíku.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku