Seminář v ÚJV Řež a.s. o incidentu na JE Pakš

Dne 3.9.2004 se v konferenčním centru ÚJV Řež a.s. konal již osmý odborný tématický seminář tentokráte na téma Incident při čištění paliva na JE Pakš. Tyto semináře pořádají společně ÚJV Řež a.s. a Česká nukleární společnost.

Přednášejícím byl Ing. Miroslav Lipár, nyní pracovník MAAE, který byl v letech 1997-2002 předsedou Úřadu jaderného dozoru (ÚJD) na Slovensku a předtím zastával vedoucí funkce jak na straně provozovatele (JE Bohunice), tak na straně dozoru.

Důvodem pro téma přednášky byla jak skutečnost, že se událost stala na obdobném bloku, který se provozuje u nás na JE Dukovany, tak to, že M. Lipár byl vedoucí expertní mise MAAE, která posuzovala příčiny incidentu a jeho hodnocení, které provedl maďarský dozor HAEA.

K události došlo na 2. bloku JE Pakš dne 10.4.2003 na speciálním čistícím zařízení AMDA, které vyprojektovala, dodala a provozovala německo/francouzská firma Framatom (FANP). V zařízení bylo v této době chemicky čištěno 30 vyhořelých palivových článků, které byly znečištěny korozními produkty pro předchozí dekontaminaci parních generátorů s cílem snížit dávky pro výměnu kolektorů napájení vody.

Čištění bylo v letech 2001-2 úspěšně prováděno na menším zařízení pro 7 palivových článků. Na žádost provozovatele bylo toto zařízení zaměněno na větší pro 30 článků a toto zařízení bylo uvedeno do provozu v březnu 2003. Dne 9.3.2003 bylo zahájeno již čištění 7 vsácky 30 kazet.

Po přepnutí do náhradního režimu B chlazení došlo v průběhu několika hodin k přehřátí a destrukci paliva, které bylo indikováno dozimetrickými čidly v zařízení, reaktorové hale a v okolí. Analýzy ukázaly, že kapacita chlazení v tomto režimu je nedostatečná a chyby v projektu způsobují by-pass chladícího media.

V rozporu s analýzami bylo zařízení otevřeno pozdě až za několik hodin. U pracovníků v reaktorovém sále nebyly překročeny povolené dávky, došlo však k překročení povolených limitů pro vzácné plyny a hlavně jod. Původně byla událost klasifikována jako INES-2, později byla překlasifikována na INES-3.

Havarijní stav, vyhlášený teprve 16.4., byl odvolán 20.4.

Pozvaná mise MAAE pracovala na lokalitě Pakš v období 16.-25.6.2003. Mise na základě podrobné analýzy příčin i průběhu událostí navrhla celkem 40 nápravných opatření.

Důkladná analýza ukázala, že událost byla způsobena sekvencí událostí při kterých byla porušena hloubková ochrana:

- nedostatečný projekt zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti
- nedostatečné hodnocení projektu připraveného dodavatelem ze strany provozovatele
- nesprávná klasifikace bezpečnostní významnosti navrženého řešení a nedostatečné hodnocení dozorem
- nedostatečné kontrola dodavatele při provozu zařízení ze strany provozovatele
- nedostatek kultury bezpečnosti u všech účastníků události

Blok č. 2 byl opakovaně uveden do provozu po 14 měsících v srpnu 2004. V současné době probíhá projektování zařízení pro odstranění následků incidentu, které provede ruská firma TVEL.

Přednáška se těšila velkému zájmu účastníků, kteří zcela zaplnili konferenční sál a následná diskuse potvrdila, že se jednalo o jeden z nejúspěšnějších seminářů.

Zdeněk Kříž

zpět na úvodní stránku