Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2004

Spolupráce maďarského a ruského dozoru

Ruský jaderný dozor bude pomáhat maďarské JE Pakš s hodnocením potřebné dokumentace pro odstranění poškozených palivových kazet ze šachty č. 1, 2. reaktorového bloku. Šachta č. 1 s čisticím kontejnerem (s poškozeným palivem) je nyní fyzicky oddělena od bazénu skladování a šachty reaktoru. V příštím roce má probíhat odstranění poškozených palivových souborů za spolupráce dodavatele paliva firmy TVEL a tento technologický postup bude vyžadovat pečlivé schvalovací řízení ze strany jaderného dozoru. Maďarský HAEA proto požádal ruský Gosatomnadzor o technickou spolupráci. Minulý týden probíhalo v Budapešti k tomuto účelu jednání za účasti obou stran.

Nový šéf EdF

Největší francouzská státní energetická společnost EdF má nového předsedu Řídící rady a CEO, kterým byl jmenován p. Pierre Gadonniex místo dosavadního p. Francoise Roussely. P. Gadonniex byl jmenován radou ministrů francouzské vlády dne 15. září 2004. Na toto místo nastoupil z obdobné pozice ve firmě Gaz de France Group, kde pracoval posledních 9 let a vykonával také předsedu ŘR a CEO. Narodil se v New Yorku, vzděláním je PhD v oboru podnikatelská ekonomie (Harvard Business School) a je absolvent francouzské prestižní školy École Polytechnique.

NRC schválila projekt AP 1000

Národní komise pro jadernou bezpečnost (NRC) schválila projekt nového standardního typu reaktoru AP 1000 (fa Westinghouse). Tímto otevřela cestu jeho komerčnímu využití a tento může být obchodován doma i mezinárodně. Dle zástupců firmy projevilo o něj zájem již několik zájemců z Ásie, Evropy a USA. DOE podporuje výstavbu takového reaktoru v USA do r. 2010. Tento nový reaktorový blok má velké množství nových bezpečnostních prvků, výbornou ekonomiku a příznivou dobu výstavby (36 měsíců) a zahrnuje tisíce reaktor-roků zkušeností.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku