Setkání chemiků česko-slovenských jaderných elektráren 2004

Ve dnech 29.9. až 1.10 2004 se konalo profesní setkání chemiků jaderných elektráren z České republiky a ze Slovenska. Toto setkání má již velmi dlouhou tradici a cirkuluje po elektrárnách Bohunice, Dukovany, Mochovce a Temelín. Poslední roky se jej pravidelně zúčastňuje i podnik VYZ (Podnik pro vyřazování jaderných zařízení z provozu, jehož hlavní náplní je nyní likvidace první Československé JE – A1 v Jaslovských Bohunicích). Setkání se zúčastnilo 38 odborníků, kteří přednesli mnoho referátů, vesměs informujících o novinkách a provozních zkušenostech na té které elektrárně. Mimo referáty probíhaly již tradiční kuloárové diskuse mezi lidmi z elektráren o tom, co se povedlo a co se nepovedlo. (Informace o tom, co někomu nevyšlo, či o tom, co se někde pokazilo, má pro ostatní snad i větší cenu než informace o opaku.) Byly projednávány oblasti řízení chemických režimů primárních okruhů, sekundárních okruhů, chladících okruhů, dále pak problematika tvorby a zpracování RaO včetně postupů likvidace jaderného zařízení elektrárny A1 a bitumenace v ČR a v neposlední řadě práce laboratoří s představením nových analytických metod a možností. Příští setkání proběhne na Slovensku pod gescí VYZu v roce 2005.
Česká nukleární společnost podporuje tento typ profesních seminářů, neboť umožňují provozovatelům JE otevřenou výměnu zkušeností a názorů, která vede ke zlepšování toho kterého oboru v jaderných zařízeních. Tyto semináře nejsou uzavřeny pro jiné odborníky z výzkumu či spolupracujících oborů z JE. Je na vůli pořadatele, jaký program zvolí a koho se zajímavými tématy přizve ke stolu.

Václav Hanus

zpět na úvodní stránku