Přečetli jsme za vás

(Zkrácený překlad úvodníku Power Engineering International 6/2004.)

Úvodník se vrací ke konferenci Power–Gen Europe, která se konala letos na jaře ve Španělsku.
Španělsko představuje jednu z největších a nejrychleji se rozvíjejících energetik v Evropě, a tudíž poutalo zaslouženou pozornost odborníků i pozorovatelů. Podle Pedra Larrey, viceprezidenta Endessa Group, potřebuje Španělsko pro vyřešení současné napjatosti v energetickém systému a udržení kroku s rostoucí poptávkou v několika nejbližších letech roční nárůst o 2 500-3 000 MW. Starší tiskové zprávy hovořily o přírůstku výkonu o 26 000 MW do roku 2008, ale ve skutečnosti to bude v období 2002-2008 kolem 15 000 MW (možná 17 000 MW) v kombinovaném cyklu. Endessa plánuje přidat kolem 4 000 MW s náklady asi 2 miliardy Euro. Pro ostrovy v okolí Španělska by mělo každých 5 roků přibývat kolem 1000 MW. Angel Chiarri ze společnosti Iberdrola předpokládá, že jeho firma přispěje výkonem 13 000 MW. Přestože jsou tyto ambiciózní zprávy všeobecně vítány, vzbuzuje obavy přílišné spoléhání na vítr a plyn. Iberdrola například mluví o 7 000 MW v plynu a 6 000 MW ve větru.
Matt Brown, konzultant britské ILEX-Energy, upozorňuje na vliv růstu cen ropy a plynu na tržní ceny energie ve Španělsku, které má doposud regulované ceny. Pokud by byly zvýšené ceny surovin promítnuty do cen elektřiny, asi by to ovlivnilo i investiční potenciál. Další obavy souvisejí s bezpečností zásobování při spoléhání na vítr a plyn. Larrea vysvětluje: „Do roku 2012 by se mohlo z větru vyrábět kolem 30% energie, takže zbývajících 70% by pokryl rovnoměrný mix uhlí, plynu, jádra atd.“
Na to reagoval španělský představitel Alstomu: „Lidé zapomínají na důležitost uhlí, zvláště ve Španělsku. S ohledem na Kyoto je problémem stíhat krátké termíny a dále je potíž ve flexibilitě a spolehlivosti systému výroby.“ Chiarri upozorňuje, že je třeba dívat se za rok 2020. Nevyřazovat jaderné elektrárny a hledat nové technologie. Perspektivní je uhlí.
Zkusme se tedy zamyslet nad budoucností. Spotřebitel chce současně 4 věci: bezpečnost a spolehlivost, kvalitu a nízkou cenu. S tím bude mít vláda problémy. Larrea to komentuje: „Zatím vidíme cenu větrné energie v úrovni 50-55 Euro za MW, což ale není pravda. Každý megawat větru vyžaduje jeden megawat tepelné elektrárny jako zálohu. Kolik za to bude ochoten spotřebitel zaplatit?“
Hlavní poselství z této diskuse je - ano, paní, budete mít zelenou energii, ale zaplatíte za ni víc. Nejlépe shrnul Larrea, jaký úkol je nejen před jeho zemí, ale i před celou Evropou, slovy velkého Dr. Martina Luthera Kinga, který řekl: „...Měl jsem sen, jak opatřit čistou a spolehlivou energii za nízkou cenu... ale nechtějte, abych to udělal do roku 2005.“
Amen.

Rudolf Vespalec

zpět na úvodní stránku