Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2004

Rozhodnutí o místě stavby EPR

Elektrárenská společnost EdF oznámila, že bylo učiněno rozhodnutí o místě stavby nového jaderného bloku typu EPR v místě stávající JE Flamanville v Dolní Normandii. O tuto stavbu soupeřily dvě lokality Flamanville a Tricastin. Důvodem tohoto rozhodnutí byla velká podpora okolí budoucí elektrárny a krajských správních orgánů. Bude se jednat o reaktor EPR, 1600 MWe tzv.třetí generace, jenž byl navržen firmou Framatome ANP a bude to první ze série deseti bloků, které EdF plánuje v blízké budoucnosti postavit. Společnost potřebuje obnovit svůj výrobní park a chce to učinit takovým způsobem, aby neztratila svoji konkurenceschopnost. V současné době EdF hledá spoluúčast na investici od firem z Belgie, Německa, Itálie a Španělska. Očekává se, že stavba bude zahájena v roce 2007 a uvedení do provozu v roce 2012 (dva roky po EPR Olkiluoto 3 ve Finsku).

Varování před následky protijaderné politiky

Asociace německých provozovatelů jaderných elektráren vydala studii, kterou varují vládu Německa o možných následcích stávající protijaderné politiky. Asociace střízlivě ukazuje na potřebu elektřiny v Německu v roce 2020 při současném dodržení závazků na omezení vypouštění CO2 z Kyota a tyto data porovnává se současnou energetickou politikou (odchod od jádra do roku 2023 a 20% elektřiny z obnovitelných zdrojů). Za těchto podmínek je jasné, že bude potřeba 37000 MWe z nových elektráren na fosilní paliva, vč. záměny 20600 MWe současných jaderných kapacit, což způsobí nárůst CO2 do ovzduší a závazek na jeho snížení o 40% je zcela nereálný. Tento zásadní rozpor v energetické politice Německa je předložen veřejné diskusi. Představitelé energetických společností nechtěli jít dlouho do konfliktu s vládou, která je pod vlivem Zelených, ale vzhledem k nereálné politice začíná stále častěji docházet ke konfrontacím. Obnovitelné zdroje jsou v Německu masivně dotované 6,2 EURo centy/kWh (vítr), aby byly konkurenceschopné. Pokud se má naplnit stávající politika, tak to bude do roku 2020 stát na podporách 80 miliard EURo. Situaci by mohlo pouze zachránit, jestliže by Německo ustoupilo od vyřazování JE do roku 2020.

Stavba nového jaderného reaktoru Pebble Bed Modular Reactor

Vláda rozhodla o masivní finanční podpoře 63 mil.EUR pro společnost PBMR Ltd., která připravuje stavbu nového jaderného reaktoru Pebble Bed Modular Reactor (PBMR). Dále bylo rozhodnuto o zahájení programu výstavby infrastruktury pro tuto stavbu. Zástupci společnosti tuto podporu přivítali, protože jim umožní zabezpečit kontrakty na vývoj a výrobu klíčových komponent zařízení. Dalších 21 mil. EUR do programu infrastruktuktury a do partnerské energetické společnosti Eskom jsou investice, které nastartují proces přípravy stavby tohoto nového reaktoru. Vláda Jižní Afriky již před časem akceptovala návrh na výstavbu demonstračního jaderného bloku PBMR s plánem zahájení stavby v roce 2007 a dokončení do roku 2010. Komerčně využitelné bloky by se mohly začít stavět o cca 3 roky později. Ačkoliv konečné rozhodnutí ještě nepadlo, tak současné vládní iniciativy je možno chápat jako de facto souhlas s výstavbou.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku