Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2004

Zahájení stavby prototypu rychlého reaktoru v Indii

Koncem minulého měsíce (10/2004) byla zahájena stavba prototypového rychlého množivého reaktoru na JE Kalpakkam v Indii. Stavba byla zahájena za účasti ministerského předsedy Indie Dr. Manmohan Singha, který při této příležitosti připomenul 50 leté výročí indického Státního úřadu pro atomovou energii a mimořádnou důležitost jaderného programu pro další rozvoj země a indického kontinentu. Indie se připravuje na masivní rozvoj thoriového palivového cyklu a rychlých breederů pro něž má země mimořádně příznivé podmínky a velké zásoby thoria. Indie má i rozsáhlou vědecko-výzkumnou základnu (mj. Indira Gandhi Centre for Atomic Research), takže je schopná tento ambiciózní program sama uskutečnit. Na světě není mnoho zemí, které by měli dobře zvládnutou tuto technologii a hlavně její použití pro komerční účely je zcela nové. Projekt výstavby prototypu PFBR, 500 MW bude stát okolo 627 mil.EUR a do provozu má být uveden v roce 2011. Indie projekt považuje jako odrazový můstek pro celou novou generaci komerčních množivých reaktorů, které se chystá v příštích 15 letech postavit (cca 20 000 MWe).

Bezdůvodné šíření paniky po události na JE Balakovská

Na JE Balakovská 2 (VVER 1000) došlo dne 4.11.04 v 1:24 hod k události prasknutí napájecího potrubí v sekundárním okruhu (neradioaktivní), která vyvolala díky dalšímu vývoji poruchy automatické odstavení reaktoru (voda kapala na měření hladiny v PG a jejich vyřazení vyvolalo odstavení tří HCČ). Laskavý čtenář si povšimne přesného času, kdy došlo k havárii na 4. bloku JE Černobyl v roce 86. Přestože byla porucha na JE Balakovská hodnocena jako INES 0 a jaderný dozor ji kvalifikoval jako zcela neohrožující veřejnost, tak obyvatelstvo Saratovského kraje nevěřilo a reagovalo jako kdyby porucha černobylského rozsahu skutečně nastala. Panika se začala masivně šířit, lidé brali děti ze škol, uzavírali se v domech a začali pojídat jódové tablety. Lidé ve městech Samara, Tolyatti, Penza, Saratov stáli dlouhé fronty před obchody a vykoupili řadu potravin a všechny zásoby jódu v lékárnách, vč. jiných léků obsahujících jód. Nemocnice se začaly plnit pacienty s otravami jódem a předávkováním. Ujišťování vedení JE a místní správy, že nedošlo k ohrožení obyvatelstva nefungovalo. Začaly se množit pirátské Web stránky s fotografiemi podobnými Černobylu. Alexandr Rumjancev, šéf federální atomové agentury nazval situaci informačním chuligánstvím a nabádal veřejnost ke klidu. Situace se poněkud uklidnila až s najetím bloku po opravě dne 6.11.a až se začali hledat šiřitelé poplašných zpráv. Vyšetřování zatím neodhalilo, kdo způsobil tak masivní rozšíření paniky, ale jedno je jasné, že veřejnost nevěří současným autoritám, ani vedení JE.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku