Seminář uživatelů paliva VVER-440

JE v Dukovanech a na Slovensku se dohodly se svým dodavatelem jaderného paliva (jímž je ruská firma TVEL) na vzájemném poskytování informací o využívání paliva ve svých reaktorech a na pravidelných konzultacích o problematice palivového managementu. Na základě toho se jednou za dva roky konají česko-slovensko-ruské semináře, jichž se kromě dodavatele a provozovatelů JE zúčastňují i organizace, které jim na české, slovenské i ruské straně poskytují servis nebo technickou podporu. Letošní seminář byl už třetím v řadě a konal se ve dnech 15. a 16. listopadu v Hrotovicích poblíž Dukovan. Zúčastnilo se ho 22 specialistů z Ruské federace a přes 50 z Česka a Slovenska.
S ohledem na to, že vše se točilo kolem palivového managementu VVER-440 a v neposlední řadě také proto, že většina účastníků se potkává (a někdy i utkává) i při dalších technických a komerčních jednáních, bylo toto setkání velmi konkrétní a otevřené. Několikrát bylo dokonce nutno živou diskusi na plénu ukončit „z moci úřední“ a přesměrovat ji do kuloáru. Jinak bychom totiž těžko stihli všech naplánovaných 24 prezentací. Program byl uzavřen závěrečnou souhrnnou diskusí a probíhal v 7 sekcích:

1. Provozní zkušenosti s palivem VVER-440 – v ČR se analyzují první cykly s „pětiletým palivem“ první generace Gd-1. Toto palivo se už několik roků ověřuje v Rusku a jeho zavedení plánují i na Slovensku.

2. Perspektivy a modernizace palivových cyklů – v ruských reaktorech se provozně testují další vývojové typy včetně paliva z regenerátu (v RBMK se používá už delší dobu). V ČR se intenzivně provádějí výpočtové neutronově fyzikální a termohydraulické optimalizace palivové kazety.

3. Bezpečnostní analýzy, licencování paliva – v ČR se dokončuje licencování optimalizovaného paliva s Gd (palivo 2. generace Gd-2). Provádějí se statistické analýzy vlivu nepřesností a tolerancí při výrobě i používání paliva na provozní limity. Zajímavé bylo porovnání přístupů a kritérií bezpečnostních analýz v ČR /SR a RF.

4. In-core měření a detektory – předmětem intenzivního zájmu je interpretace a přesnost vnitroreaktorových měření.

5. Poradiační výzkum použitého paliva – V Rusku je věnována velká pozornost a nemalé prostředky výpočtům i poradiačním testům materiálů i komponent použitého paliva v normálních i havarijních režimech.

6. Výroba paliva, zajištění jakosti – v SR se ověřuje stend inspekcí použitého paliva původní konstrukce. Vyslechli jsme informace o produkci paliva od obou ruských výrobců (MSZ Elektrostal a NZCHK Novosibirsk), zajištění jakosti a provozních výsledcích.

7. Zvyšování účinnosti paliva, nové materiály – v Rusku se intenzívně teoreticky studují i experimentálně testují nové materiály a technologie pro perspektivní typy paliva použitelného v pětiletých až šestiletých cyklech s velmi vysokým vyhořením.
Seminář byl zaměřen na palivo a palivový cyklus VVER-440, nicméně určité vývojové a ověřovací programy jsou blízké i technologii VVER-1000. Seminář mnohé odpověděl, ale také ukázal nebo upřesnil další směry vývoje. Ukázal, že úzká spolupráce dodavatele s uživateli paliva přináší optimální užitek oběma stranám, protože v mnoha aspektech urychluje a zefektivňuje zlepšování a rozvoj paliva i know-how jeho využívání.

Rudolf Vespalec

zpět na úvodní stránku