Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2004

Mimořádné zasedání Ekonomického výboru maďarského parlamentu na JE Pakš

Na JE Pakš se konalo 10. listopadu 2004 mimořádné zasedání Ekonomického výboru maďarského parlamentu. Při této příležitosti bylo učiněno několik zásadních rozhodnutí jež souvisí s provozem této JE. Výbor souhlasil s prodloužením doby provozu JE o 20 roků, což znamená pro 4. reaktorový blok provozovat nejméně do r. 2037. Dále výbor potvrdil, že všechny čtyři jaderné bloky mají zůstat i nadále ve státním vlastnictví. Co se týká provozu 2. bloku, který je v současnosti ve zvláštním režimu provozu – v šachtě č. 1 se nachází poškozené palivo z události v dubnu 2003, tak maďarský jaderný dozor vydal povolení na jeho provoz i pro r.2005, protože toto uspořádání nezpůsobuje, dle jejich hodnocení, žádné těžkosti ani zvýšené riziko. Za současných podmínek se 2. blok odstaví ke konci t.r. a v lednu 2005 bude zahájena odstávka na výměnu paliva, která potrvá cca 90-100 dní. Výměna paliva bude komplikovaná, vzhledem k nemožnosti využít standardní zavážecí cestu. Bude upraven technologický postup a vyroben speciální rošt pro postavení klasického kontejneru na čerstvé palivo v bazénu skladování. Po této odstávce (duben 2005) se počítá s provozem 2. bloku téměř po celý rok až do 11/2005.
Dále bylo schváleno, že se bude dále zvyšovat nominální výkon bloků o dalších 8%, tj. ze současných 467-471 MWe na konečných 510 MWe. Tento projekt bude financován ze současného cash-flow a krátkodobých půjček. JE Pakš v současnosti dodává 38% elektřiny v Maďarsku a její teoretická záměna (se kterou se ale nepočítá) by přišla na 600 miliard Fórintů pro uhlí nebo plyn a 1200 miliard Fórintů pro nové jádro.

JE Beznau zřejmě dostane časově neomezenou licenci

Švýcarská energetická společnost NOK, která provozuje JE Beznau (PWR, 380 MWe, r. 1971) očekává, že dostane od jaderného dozoru časově neomezenou licenci. Současná licence končí ke konci t.r. a legislativně není žádný důvod pro neudělení tzv. bezlimitního provozního povolení. Jaderný dozor v takové situaci kontroluje pouze platnost stanovených technických podmínek a pokud je provozovatel plní, tak může trvale provozovat. Společnost NOK má plány na provoz této JE na cca 50 roků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku