Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2004

Spouštění 3. bloku JE Kalininská

Na JE Kalininská v Rusku probíhá spouštění 3. reaktorového bloku typu V-320 VVER 1000. Dne 26.11.2004 bylo dosaženo první kritičnosti a blok začal provozovat na minimálním kontrolovaném výkonu. Dále následuje série testů a analýz dle plánovaného programu fyzikálního spouštění. Palivo bylo poprvé zavezeno do reaktoru 2. října. V lokalitě se nacházejí dva obdobné výrobní bloky VVER 1000, uvedené do provozu v létech 1984 a 1986. Výstavba třetího bloku začala již v r. 1985, ale byla na řadu let zastavena z důvodů nedostatku financí. Podobný osud mají i další rozestavěné bloky v Rusku – 5. blok JE Kursk (70% rozestavěný RBMK, 1000 MWe) a 4. blok JE Bělojarská (fast breeder, BN 800, 800 MWe) na které však společnost Rosenergoatom nemá v současnosti dostatek prostředků.

Sociální demokraté odstavují JE Barseback

Švédská vláda oznámila svůj předběžný záměr odstavit druhý blok JE Barseback k termínu 31. května 2005. Termín je stanoven s ohledem na oficiální začátek léta ve Švédsku, kdy se očekává menší vliv na požadovanou výrobní kapacitu v elektrizační soustavě. Vedení elektrárny bude mít možnost podat protest proti tomuto termínu, ale pouze na základě bezpečnostních nebo technických hledisek. Toto rozhodnutí bylo přijato již v říjnu 2004, kdy se vládní strana Sociálních demokratů dohodla se stranami Levice a Středu na odstavení JE Barseback 2 v r. 2005 – jako reakci na nemožnost dosažení dohody se zástupci energetického průmyslu na detailech a časovém plánu eventuálního vyřazení jaderných zařízení ve Švédsku (v současnosti 11 provozovaných jaderných bloků). 1. blok JE Barseback byl vyřazen již v r. 1999 na základě politického rozhodnutí a předcházejících jednání se společnostmi Sydkraft a Vattenfall. Stát musel zaplatit společnostem částku cca 8 miliard SK (800 miliónů EUR).

Rusko postaví jadernou elektrárnu v Egyptě

Ruská federální agentura pro atomovou energii Rosatom oznámila, že se připravuje projekt výstavby jaderné elektrárny a odsolovacího závodu na pitnou vodu v Egyptě. Toto oznámení bylo učiněno po návštěvě ministerského předsedy Michaila Fradkova v Káhiře dne 29.11.2004, kde byl současně podepsán protokol o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie. Protokol se týká vědecké, technické a ekonomické spolupráce v oblasti jaderné energetiky mezi Egyptem a Ruskem v souladu s požadavky a prioritami, jenž jsou zakotveny v národních jaderných programech obou zemí. Zájem Egypta se formuje již od r. 2000, kdy tato země poprvé projevila přání postavit odsolovaní zařízení v jihozápadní části země. Dosavadní spolupráce probíhala pouze v oblasti malého výzkumného jaderného reaktoru dodaného ze SSSR v r. 1961.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku