Fórum o změně klimatu

Následující zprávu vydal Foratom pro Fórum o změně klimatu u Evropského parlamentu v Bruselu.

- V Evropské unii je asi 140 reaktorů vyrábějících kolem 35% veškeré elektřiny Společenství. Jádro je největším samostatným zdrojem energie v EU pro výrobu elektrické energie před uhlím (29%) a plynem (15%).

- Elektrárny pracují bezpečně a spolehlivě a vyrábějí velké množství elektřiny za konkurenční ceny. Jsou šetrné k životnímu prostředí, protože nevypouštějí žádné plyny způsobující skleníkový efekt nebo kyselý déšť, a s odpadem je bezpečně nakládáno.

- Jaderný průmysl tak cenným způsobem přispívá k dosažení ekonomických, energetických a environmentálních cílů Evropy.

- Jaderné elektrárny vyrábějí ve světě kolem 17% elektřiny, čímž každý rok zabrání vypouštění zhruba 1,8 miliardy tun CO2 na celém světě.

- V Evropě se elektřinou z jaderných elektráren přátelských k ovzduší ušetří vypouštění zhruba 500 mil. tun CO2 ročně. Aby se dosáhlo ekvivalentní úspory v automobilové dopravě, musel by její objem v EU poklesnout o 75%.

- Emisím CO2 lze dále předejít tím, že se vybudují nové reaktory, budou se modernizovat stávající jaderné elektrárny tak, aby se zvýšil výkon, a zvýšila se provozní životnost elektráren.

- Všechny formy energie, včetně energie z jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů, budou potřebné při pokračujícím hledání udržitelného rozvoje. Kvůli krátkodobým politickým tlakům by se nemělo bránit specifickým alternativám zaměřeným na dlouhodobá řešení.

- Jádro je v současnosti jediným dostupným zdrojem energie vyráběné ve velkém měřítku a s nízkým obsahem uhlíku, kterou lze v dohledné budoucnosti rozšiřovat.

- Možnosti rozšiřování vodních elektráren jsou velmi omezené a termojaderná technologie má ještě hodně daleko ke komercializaci.

- V příštích 20 letech skončí životnost mnoha evropských jaderných elektráren. A znečišťování ovzduší a emise CO2 prudce stoupnou, pokud budou tyto reaktory nahrazeny elektrárnami spalujícími fosilní paliva.

- Žádný jednotlivý zdroj energie nemůže být sám o sobě „udržitelný“. Zahrnutí jádra do směsi energií však může přispět k vytvoření udržitelného energetického systému a tím k udržitelnému rozvoji.

Více informací o otázkách změny klimatu naleznete na webových stránkách FORATOMu v sekci Key Topics (www.foratom.org).

Zdroj: European Nuclear Features

zpět na úvodní stránku