Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2004

Dostavba bulharské JE Belene

Bulharský státní dozor nad jadernou bezpečností potvrdil, že dostavba nové JE Belene nezačne dříve než v r. 2006. V období do zahájení dostavby se budou posuzovat všechny žádosti o udělení licencí, které se stavbou souvisí. Jedná se celkem o šest samostatných licencí na různé technické oblasti dostavby elektrárny, z nichž každá má trvat několik měsíců. Bulharská vláda v letošním roce rozhodla o dostavbě JE Belene jako kompenzaci za očekávanou ztrátu elektřiny vynucenou odstavením 3. a 4. bloku JE Kozloduj v roce 2006 dle požadavků EU.

ENEL, odstavování V1 a dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce

Slovenská vláda schválila dne 8.12.04 kontrakt na privatizaci 66% akcií elektrárenské společnosti SE italskou firmou ENEL s dodatkem, jenž specifikuje jisté podmínky. Podle těchto podmínek musí společnost ENEL do 30. června 2005 předložit investiční plán, jenž má zahrnovat dostavbu 3.a 4. bloku JE Mochovce a Slovensko musí přijmout legislativu na vyřazení 1. a 2. bloku JE Bohunice – V1. Pokud nebudou podmínky do stanoveného termínu splněny, tak každá z obou stran může od smlouvy odstoupit. Mezitím však dohodu musí ještě potvrdit sama společnost ENEL a současný vlastník SE – Slovenský fond národního majetku. V říjnu t.r. slovenský kabinet přijal nabídku společnosti ENEL v hodnotě 840 mil.EUR za většinový balík akcií ve společnosti Slovenské elektrárně. Nezávisle na tomto kontraktu Slovensko pokračuje v lobování v EU na posunutí termínu vyřazení V1 1. bloku z provozu již v r. 2006. Zástupci ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu usilují o vyřazení obou bloků až v r. 2008 současně. Ministr Rusko argumentuje tím, že společné odstavení je bezpečnější varianta, než ponechání jednoho bloku v provozu a druhého vyřazeného. Tento požadavek podporuje i předsedkyně jaderného dozoru Marta Žiaková, jenž vysvětluje, že při jednom vyřazeném bloku se vyloučí možnost potenciálního využití některých technologických systémů z tohoto odstaveného bloku a tím odpadá možnost plného využití bezpečnostních výhod dvojbloku. Co se týká připravované energetické politiky ministr Rusko připomíná, že i když se oba bloky V1 odstaví až v r. 2008, tak Slovensko bude mít minimálně deficit cca 7 GWh roční spotřeby. Situaci nezlepšuje ani plánované odstavení uhelné elny Nováky, takže se zde očekává masivní import elektřiny, nejméně až do období, kdy najedou Mochovce 3 a 4. Nová energetická politika počítá s investicemi do energetického sektoru v hodnotě 1,8 miliardy EUR do roku 2010. Ministr Rusko uvedl, že ne pouze dostavba Mochovce 3, 4, ale že očekává investice i do rozvodných sítí a že není nezajímavá nabídka společnosti ČEZ na výstavbu uhelné elektrárny na Slovensku. Energetickou politiku má v lednu 2005 schvalovat vláda.

Analýza stavu a budoucího vývoje jaderné energetiky

Nezávislí konzultanti pánové Mycle Schneider a Antony Froggatt provedli na základě požadavku Evropského parlamentu analýzu stavu a budoucího vývoje jaderné energetiky od r. 2004. Tato zpráva, kterou si objednala skupina Green Group uvádí, že počet provozovaných jaderných bloků bude v průběhu příštích dvou desetiletích postupně ve světě klesat s prudkým poklesem v letech po roce 2020, kdy doslouží současné generace reaktorů. Průměrný věk současně provozovaných jaderných bloků je 21 roků. Zpráva dále uvádí, že budoucnost jaderné energetiky se ubírá cestou k nové generaci jaderných reaktorů tzv.Generation IV, jenž mají být menšího výkonu (cca 100 – 200 MW), mít daleko nižší pořizovací náklady, kratší dobu výstavby , menší objem radioaktivních látek a pasivní prvky jaderné bezpečnosti. V současnosti se staví 27 nových jaderných bloků, z nichž 18 je v Ásii. Největší rozmach se předpokládá v Číně.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku