Reaktorová fyzika při ČNS

Na prosincové schůzi výboru České nukleární společnosti (ČNS) byl schválen návrh na ustavení odborné skupiny Reaktorová fyzika v rámci ČNS. Jde vskutku o přelomový okamžik, protože Reaktorová fyzika je první odbornou skupinou v historii ČNS.
Iniciátorem vzniku skupiny byli dukovanští fyzici, dalšími členy jsou prozatím kolegové z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT a firmy Alta a. s., ale očekáváme, že se k nám připojí kolegové z ÚJV Řež, Škody Plzeň a dalších organizací.
Skupina se bude zaměřovat na problematiku přední, střední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. Cílem skupiny je rozvíjet spolupráci mezi odborníky z jaderných elektráren, výzkumných ústavů, škol a projektových organizací. Na valné hromadě byl předsedou skupiny zvolen Ing. Jaroslav Vokurek, vedoucí Odboru reaktorová fyzika Úseku jaderných elektráren ČEZ, a. s.

Daneš Burket, tajemník skupiny

zpět na úvodní stránku