Internetové stránky ČNS v roce 2004

Jaký byl rok 2004 pro web stránky ČNS? Velmi úspěšný! Celý rok se podle ratingu návštěvnosti pohybovaly v první stovce stránek s vědecko-technickým zaměřením v České republice, v některých obdobích dokonce atakovaly první padesátku.
V řeči suchých čísel - v roce 2004 zavítalo na stránky 20224 návštěvníků (55 denně včetně víkendů a svátků) a každý z nich si při své návštěvě přečetl minimálně dvě zprávy. To je pro stránky s takto specializovaným zaměřením mimořádný úspěch. V porovnání s rokem 2003 stoupla návštěvnost 3,4x a stále stoupá tempem přibližně 10% za měsíc. Zajímavá je struktura návštěvníků - 38% jsou lidé zabývající se jádrem profesionálně, 32% jsou studenti a žáci, 11% návštěvníků jsou lidé ze státní správy a samosprávy a 4% tvoří novináři. Zvlášť poslední dvě čísla jsou potěšitelná a vypovídají o tom, že stránky ČNS jsou efektivním nástrojem nejen pro informování odborné veřejnosti, ale i silným PR prostředkem.
V roce 2004 jsme na stránkách zveřejnili bezmála 400 zpráv. Některé z nich byly v angličtině, díky čemuž přichází téměř pětina návštěvníků ze zahraničí (nejčastěji z Německa, Kanady, Rakouska, Bulharska a Ruska). Významnou část návštěvníků tvoří samozřejmě naši slovenští přátelé.
Závěrem tohoto článku můžeme směle říci, že se splnila očekávání, která do stránek vkládal výbor ČNS, když začátkem roku 2003 rozhodl o jejich proměně v moderní informační portál pro svoje členy a další zájemce o zprávy z oboru.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku