Vzpomínka na ing. Jiřího Suchomela, CSc.

S hlubokým zármutkem jsem přijal zdrcující zprávu o náhlém úmrtí milého dlouholetého přítele ing. Jiřího Suchomela, CSc. Od roku 1964, kdy jsem po promoci začal pracovat v jaderné energetice jsem se s Jirkou nesčíslněkrát setkal na pracovních jednáních, poradách, konferencích a zahraničních služebních cestách. Vždy jsem oceňoval Jirkův systematický přístup při řešení technických problémů, nezištné předávání zkušeností a přátelskou atmosféru, kterou dokázal ve svém okolí vytvářet.

V 80. létech minulého století jsme společně pracovali v týmu MAAE, který měl za úkol implementovat metody PSA do hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren. Vzpomínám, jak s jistou nervozitou jsme překračovali v roce 1986 v Ruzyni státní hranici při cestě na konferenci MAAE do Blackpoolu. Příčina však nebyla v obavách, jak budou naše referáty přijaty širokým plénem světoznámých odborníků. Vše se vyjasnilo po příletu do Londýna, kdy jsme před první směnárnou oba vyňali z bot a vyměnili nezákonně převezené americké dolary za libry. Mnohokrát jsme si později připomínali tuto historku a byli jsme rádi, že pro naše mladé kolegy je humorná i riziková stránka této epizody stěží pochopitelná.

Po založení SNUS a ČNS jsem byl ještě několik let po rozdělení České a Slovenské republiky pověřen oběma společnostmi reprezentovat obě organizace v orgánech ENS a NucNet v rámci společného Koordinačního výboru. Když na zasedáních NucNet byla opakovaně konstatována nezbytnost zlepšit informační toky ze Slovenska, věděl jsem, že řešení je jediné. Přemluvit Jirku Suchomela. Přes svoji vytíženost Jiří po určitém přemlouvání svolil a se svoji typickou houževnatostí a systematičností se úkolu zhostil tak, že za necelé dva roky byl vyhodnocen jako nejlepší dopisovatel NucNet. Když před třemi léty končilo mé funkční období viceprezidenta NucNet, byl jsem požádán o navržení nástupce na tuto funkci. Bylo zcela přirozené do této funkce navrhnout Jirku, nikoli z osobní náklonnosti, ale pro všeobecné uznání jeho odborných a lidských kvalit. Jednomyslná volba zástupci všech zúčastněných zemí jenom potvrdila všeobecnou váženost, kterou v odborných kruzích ing. Jiří Suchomel, CSc. požíval.

Léty spolupráce se upevnili i naše rodinné přátelské vztahy. Mnohokrát jsme společně hovořili o dětech, vnoučatech, běžných rodinných starostech i radostech. Vím, že žádná slova ani dary nemohou nahradit rodině milovaného manžela, otce a dědečka. Také vím, že bude chybět všem svým přátelům doma i v zahraničí.

Čest jeho památce.

Ing. Karel Dach, CSc.

zpět na úvodní stránku