Jaderná energetika v Německu

Podnikatelé si přejí zrušit odchod od jaderné energetiky, nazval obsáhlý článek Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Politické rozhodnutí o opuštění jaderné energetiky se musí revokovat,“ prohlásil šéf Svazu německých hospodářských komor DIHT Martin Wansleben. Jedině pestrý energetický mix s využitím atomových zdrojů zaručí splnění klimaticko politických závazků bez zdražování energií. Už dříve se požadoval prezident spolkového Svazu německého průmyslu BDI Jürgen Thuman, aby se přinejmenším prodloužila provozní doba nynějších 18 německých reaktorů. Tento požadavek nyní vznáší také sama energetika. „Budeme je potřebovat. Na zmenšení emisí CO2 budeme mít totiž jen omezené finanční zdroje,“ prohlásil nový šéf německého výboru Světové energetické rady Jürgen Stotz. Doporučuje například prodloužit, obdobně jako USA nebo Francie, životnost reaktorů. V zásadě by se z energetického mixu neměl vyloučit žádný zdroj, řekl. Výbor reprezentuje 50 firem z oborů elektřina, plyn, uhlí a ropa, mj. všechny koncerny.

Pod tlakem spolkové vlády, která považuje jadernou energii za nebezpečnou, přistoupili provozovatelé atomových elektráren v roce 2001 na její plán uzavřít do roku 2021 všechny německé jaderné zdroje. Fórum tvrdí, že jaderná energetika nevypouští takový objem emisí „vraha klimatu“ CO2, kolik vyprodukuje veškerá německá silniční doprava. Reaktory přitom dodávají 28 procent německé elektřiny a s 90procentním využitím fondu provozní doby jsou produktivní jako nikdy předtím. Ministr životního prostředí Jürgen Trittin (Zelení) si naopak pochvaluje, že za čtyři roky od podpisu dohody vyrobily reaktory už třetinu sjednaného množství elektřiny. „Jen tak dále,“ pochvaluje si, neboť reaktory se tak uzavřou dříve.

Podle DIHT není vůbec jasné, jak chce vláda bez jaderné energetiky splnit své klimaticko-politické cíle: „Opuštění atomu roztáčí energeticko-politickou a ekologicko-politickou investiční spirálu.“ Podnikatelé dodávají, že Trittin by měl odmítnout „z politicko-technického hlediska pochybné odkládání politického rozhodnutí“ při hledání konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Komory naléhavě varují před průmyslovými a bezpečnostně politickými důsledky toho, že by Německo dále pokračovalo v opouštění jaderné energetiky. Zříkalo by se tím nových trhů – jenom samotná Čína plánuje výstavbu 30 nových jaderných elektráren – i možnosti ovlivňovat bezpečnostní úroveň reaktorů v sousedních zemích. Nyní v zemi neexistuje poptávka po nových jaderných elektrárnách, zní unisono. Velcí němečtí producenti elektřiny se však mohou podle Stotze podílet na odpovídajících zahraničních projektech, uzavírá deník.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku