Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2005

Mezinárodní úmluva OSN "O změně klimatu"

Dne 16.února 2005 začíná platit mezinárodní úmluva OSN „O změně klimatu“ (UNFCCC - United Nations Framework Climate Change Convention), která právně zavazuje 35 průmyslových zemí a země EU dodržet limity z Kyota – tj. snížit výpustě šesti hlavních skleníkových plynů do ovzduší. Joke Waller-Hunter, výkoný sekretář UNFCCC, označil tento nový protokol jako začátek nové éry v mezinárodním úsilí za snížení rizika změny klimatu. Dle p. Huntera „Kyotský protokol“ nabízí pro vlády, průmysl i spotřebitele silné nástroje a podněty pro vybudování přírodě příznivé ekonomiky a podporu trvale udržitelnému rozvoji. V praxi to znamená ve výše zmíněných zemích snížit výpustě skleníkových plynů v období pěti let 2008-2012 pod hodnoty výpustí v roce 1990. Dále do systému patří mezinárodní obchod s kredity na CO2, investiční programy podporující čisté technologie „Clean Development Mechanism“ (pro rozvojové země) a „Join Implementation“(pro průmyslově rozvinuté země). K tomuto účelu byl zřízen speciální Fond pro podporu zavedení systému a mírnění následků změn klimatu především v rozvojových zemích. Zástupci jaderného průmyslu prostřednictvím pí. Anne Lauvergeon (CEO, Areva) a Yosaku Fuji (President Japonské federace výrobců elektřiny) oficiálně požadují, aby jádro bylo v dalším období po r. 2012 zařazeno do tzv čistých technologií (CDM) neboť výrazným způsobem přispívá k naplnění cílů. EK oznámila zahájení jednání kolem tzv.čistých technologií pro období po 2012, včetně způsobů omezení teploty globálního oteplení.

Zvýšení zisku JE Pakš

Maďarská JE Pakš plánuje v letošním roce zvýšit zisk, který ztratila v souvislosti s poruchou na 2. bloku v roce 2003, kdy došlo při čištění k roztavení palivových kazet v speciálním kontejneru v Šachtě č.1. Druhý blok je od 8. prosince 04 v odstávce a plánuje se jeho najetí až v dubnu 2005, vzhledem k velice pomalému náhradnímu způsobu výměny použitého paliva z reaktoru. K tomuto účelu používají zvláštní ocelovou konstrukci, která je upevněna přímo na TN reaktoru a pomocí níž se přemísťují jednak použité palivové soubory z bazénu do transportních kontejnerů, ale i čerstvé kazety do reaktoru. Operace jdou ve srovnání se standardní cestou velice pomalu. Nehledě na to se plánuje provoz 2. bloku od 04/2005 do 10/2005 (7 měsíců) a celkově na 4 blocích vyrobit 13,032 TWh. Tato výroba má produkovat zisk 7.9 mil.USD v porovnání k loňské ztrátě 23,2 mil.USD. Pakš plánuje v tomto roce dvě mezinárodní Follow-up prověrky – na jaře OSART a na podzim WANO Peer Review.

EPR v Německu nebo Polsku?

Německé elektrárenské společnosti jednají s francouzskou EdF o zdržení jejich podílu při investování stavby nového reaktoru EPR na JE Flamanville 3. Němci mají zájem se na výstavbě investičně i technicky podílet, ale nechtějí se do projektu aktivně zapojit z politických důvodů před volbami na konci roku 2006. Současná vláda nepodporuje jadernou energetiku a energetické společnosti považují případné jejich zapojení jako kontraproduktivní. Očekává se, že veřejnost bude stále více nakloněna jádru a jakýkoliv spor se Zelenými by této situaci nepomohl. Pro Německo to však znamená mnohem vyšší náklady, pokud se k projektu výstavby EPR připojí později naznačují partneři z EdF. Kromě toho se zvažuje i varianta, že německý RWE Power by místo účasti na Flamanville 3 investoval do výstavby JE v Polsku, které o to projevilo oficiální zájem. Zde se však jedná o dlouhodobý projekt, který by nevyžadoval okamžité rozhodnutí ze strany německých společností.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku