NICE – Nuclear Information Committee Europe

13. 2. 2005 – Paříž

Tradiční zasedání komunikačního výboru při mezinárodní konferenci PIME.
Zájem o práci výboru pro koordinaci jaderné komunikace v rámci Evropy roste. Byl schválen upřesněný akční plán – zvýšení účinnosti jaderné komunikace v rámci Evropy, určování komunikačních priorit, iniciace, vyhodnocování a koordinace komunikace.

Klimatické změny – Foratom připraví materiál se základními informacemi o globálním oteplování i o obchodování s emisemi. Nastal obrat v rétorice DG Environment, neboť zařadilo jadernou energetiku mezi nejúčinnější technologie v boji proti globálnímu oteplování. V květnu bude v Bruselu „post Kjoto“ meeting, kde by se to mělo vyhlásit veřejně. Obchodování s emisemi sbírá první zkušenosti – např. Španělsko spotřebovalo díky neobvyklé klimatické situaci v lednu 50 % ročních povolenek CO2. V některých zemích přetrvává zkreslené mínění, např. v Německu a Švýcarsku si lidé myslí, že jádro způsobuje CO2 a že brání novým technologiím, které by situaci zlepšily. Švýcarské ministerstvo životního prostředí prohlašuje, že odstoupení od jádra chrání přírodu.

ENS – web stránka Evropské nukleární společnosti vyhrála cenu Trans European Technical Communication. Návštěvnost je 20 000 lidí měsíčně. Začalo vycházet European Nuclear Feature – tištěná příloha Atomwirtshaft, Nuclear Espaňa a Revue Generale Nucleaie. Vyzývají ostatní nukleární společnosti, aby se připojily.

Foratom – členové Evropského parlamentu žádají výsledky průzkumů veřejného mínění. Posílat je do Foratomu!
21. února bude Eurelectric a Foratom pořádat společné zasedání – workshop - DG TREN a DG Research o energetice. Bude tam také komisař Piebalgs. Je protijaderný.

V roce 2006 bude 20. výročí Černobylu. Připravit se na to! NICE se pokusí vyhledat a sestavit argumenty a fakta, která by byla v záloze v případě zájmu médií. Tritin chce v Německu organizovat velké protijaderné aktivity v této souvislosti. Také se chystají demonstrace ve Flamanville ve Francii, již letos.

Belgie – v roce 2004 bylo vyrobeno 55% elektřiny v jádře a dalších 9% dovezeno z Francie. Některé belgické bloky budou slavit 30. výročí. Oficiálním stanoviskem je odstoupení od jádra, ale politici přiznávají, že jádro není čím nahradit.

Holandsko – politické klima se mění, mladí nastupující politici říkají, že je nutné provozovat dále jaderné elektrárny.

Švýcarsko – 1. 2. vstoupil v platnost nový jaderný zákon, který říká, že už nebude o jádře rozhodovat výlučně vláda, ale také soud. To je pro provozovatele horší. Situace pro jádro se však zlepšuje. Vláda zrušila omezení provozu JE a média to přešla bez povšimnutí – to by před pár lety nebylo možné.

Francie – za několik týdnů vejde v platnost nový energetický zákon, jehož priority jsou: úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů a možnost dalšího rozvoje jaderné energetiky. EdF bude stavět novou JE ve Flamanville v Normandii – EPR pokročilý reaktor. Spuštění 2012. Plánují se dvě veřejné debaty – o výstavbě EPR (protijaderné iniciativa tomu budou bránit) a o jaderných odpadech. Letos se čeká zveřejnění výsledků tří studií – o transmutaci, o hlubinném ukládání a o meziskladování. Na základě nich se vláda rozhodne jak naložit s vysokoaktivními odpady.

Slovinsko – nová vláda není protijaderná. Krško se bude upgradovat na vyšší výkon (výměna turbíny).

Německo – z ekonomických důvodů byla uzavřena JE Stade. Současných 18 reaktorů zvýšilo výrobu o 1.5 %. Situace se trochu vylepšuje – objevují se v médiích články o globálním oteplování a jaderné energetice, průzkumy veřejného mínění se pomalu vylepšují. Ze 42 % na 58 % stoupl během dvou let názor, že jaderné elektrárny budou mít v budoucnu význam. Na otázku „Jaký zdroj vidíte pro budoucnost jako nejspolehlivější pro výrobu dostatku energie“ odpovídá 45 %, že jádro, 44 % že slunce a zbytek, že uhlí. Tritin brání uvedení trvalého úložiště do provozu.

Velká Británie – připravuje se na volby a na komunikaci o jádře po volbách.

Finsko – více než 30 % elektřiny bylo v r. 2004 z jádra. 46 % občanů je pro jádro, 25 % proti. Nový reaktor v Olkiluoto jde podle plánu.

WNA (World Nuclear Association) – v argumentaci se soustřeďuje na ekonomiku jádra. Má velmi úspěšné web stránky – 1.9 milionu hitů za rok. V létě bude první letní škola Světové jaderné university. Chystají vydání velké knihy Nuclear elektricity, kde bude i o odsolování, reaktorech ve vesmíru, výrobě vodíku atd.

Austrálie – pozitivní zájem veřejnosti o jádro. Mají uranové doly s 28 % světových zásob uranu, výzkumný reaktor, o elektrárně neuvažují – mají velké zásoby uhlí a plynu.

Švédsko – rozhodnuto o uzavření Barsebacku 2 v květnu, přestože veřejnost je pro jeho další provoz. Silné hlasy se objevují i v médiích, že je to katastrofa pro základní průmysl. Zastaví se pouze výroba elektřiny. Ostatní reaktory se renovují a zvyšují výkony. Vloni rekord ve výrobě, příští rok bude asi také. Více než 80 % lidí je pro jádro. Všeobecně se má za to, že po roce 2006 vyjde nová energetická politika, která připustí další rozvoj jádra.

Bulharsko – aktivní debata o stavbě JE Belene, probíhá tendr a výběr konzultantů. S veřejným míněním není problém, byla jen demonstrace kvůli meziskladu použitého paliva.

Litva – po 21 letech provozu byla uzavřena Ignalina 1 kvůli vstupu do EU, druhý blok bude zavřen 2009. JE vyráběla 79 % elektřiny pro Litvu, Polsko a Kaliningrad. Vývozy se nyní ruší a bude se spouštět plynová elektrárna. Francie se velmi zajímá o postavení nové JE v Litvě, což Litva nadšeně vítá. Veřejnost je pro jádro.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku