PIME 2005, Paříž

Rekord v počtu účastníků – téměř 200.

Úvod byl věnován klimatickým změnám – přednášel Jean Jouzel, klimatolog, ředitel Laplaceova ústavu. Uvedl vývoj názorů na globální oteplování: v r. 1991 bylo zaznamenáno poprvé, ale měření se nevymykala přírodním klimatickým výkyvům. V r. 2001 už je jasné, že globální oteplování je fakt, ale není zcela jisté, že je způsobováno lidskou činností. Různé scénáře uvádějí růst až o 6 stupňů do 100 let. Největší oteplení bude v Arktidě, naopak tam, kde převládá moře, nebude patrné. I kdyby se dnes okamžitě zastavilo vypouštění CO2, bude oteplování pokračovat. Množství CO2 i teplota se stabilizují, ale už se nezastaví tání ledovců! Je možné, že se zastaví Golfský proud a lokálně dojde k ochlazení, ale globální oteplení zůstane – jen se změní rozložení teplot na Zemi.

Areva představila reklamní image kampaň, která stála 18,3 milionu euro a šla v r. 2004 v zemích, kde Areva působí. Grafika dětských počítačových her znázorňuje palivový cyklus a činnosti firmy. V následných průzkumech dosáhli vyšší znalosti značky. Kampaň byla velmi dobře přijata vlastními zaměstnanci.

Edit Herzog, MEP za Maďarsko, hovořila velmi dobře ve prospěch jádra a o politice EU.

Olaf Preuss z Německa, Financial Times, mluvil o situaci v Německu. Roste debata o možném prodloužení životnosti JE. Ukázalo se, že obnovitelné zdroje nejsou schopné nahradit potřebný výkon. Německo nesplní protokol z Kjóta. Roste závislost na dovozu. Vláda nemá energetickou strategii. Uhelné technologie bez oxidu uhličitého budou až v r. 2025. Obě opoziční politické strany už ohlásily, že pokud vyhrají volby, zruší odstoupení od jádra.

Malcolm Grimston z UK uvedl výsledek průzkumu: 35 % lidí je pro nahrazení starých JE novými, 30 % proti. UK hrozí, že se stane čistým dovozcem energie. Z dlouhodobých řad výsledků průzkumů plyne, že rozdíl mezi muži a ženami je stále stejný (ženy více proti jádru), bez ohledu na věk či sociální podmínky. Sejná je i dlouhodobá závislost podle politické příslušnosti. Levice je víc proti. Příznivci všech typů energií jsou stabilní, zvyšuje se jen přízeň jádru a vodě. V diskusi se zdůrazňuje důležitost vzdělávání a zvyšování emoční inteligence a příprava na risk management. Je potřeba vzdělávat o veškeré vědě a technice, nejen o jádře.

John Coniam z bruselské kanceláře British Energy uváděl zajímavá čísla. Do r. 2025 vzroste spotřeba energie ve světě o 54 %. Nedostatek energie a nerovnosti mezi oblastmi mohou způsobit války. Peter Barron z BBC představil TV film „Co by se stalo, kdyby přestal jít proud…“. Velmi emotivní fikce z r. 2010, kdy je UK závislé na dovozu plynu z Ruska a v Rusku vybuchne plynová stanice. Život Londýna se zcela ochromí.

V odborném workshopu Best practices in communication bylo zajímavé vystoupení Darrena McGarry z DG Research EC. Shrnul zásady pro komunikaci: fakta jsou na straně jádra, pro komunikátory je nutné rozumět oboru jádra, vytvořit prostředí, které pomůže posluchačům porozumět, tj. užít vtipy, obrázky, udělat vědu „sexy“, zjednodušovat, užít komiks nebo dětské obrázky, emotivní fotky, nemluvit o JE, ale o tom, jak zajistit dostatek energie. Za příklad dával reklamní kampaň Škoda auto v UK a tvrdil, že to je nejlepší inženýrská firma v Evropě vůbec co kdy byla! Je nutné zkoumat vnímání veřejnosti, zjistit odkud lidé berou informace a stanovit opinion formers a na ty se soustředit. PR musí být integrální součástí strategie firmy. Říkejte vaší story, nebo někdo jiný ji řekne za vás tak, že se vám to nebude líbit.

Susan Brissette z Kanady, Bruce Power, uváděla příklady budování pozitivního image a reputace elektrárny. Investovali do informačního centra a do vybudování galerií pro návštěvníky, aby mohli jít dovnitř elektrárny a viděli jak v ní lidé pracují. Mají programy besed pro okolní veřejnost. Investují do programů minimalizace odpadů a široce to publikují.

Walter Hill, NEI - jádro v USA: 12.1. 2005 uvedla prezident Bush v projevu, že jaderná energetika bude klíčovou součástí energetické politiky. 30.1. 2005 uvedl Patrick Moore, vědec a aktivista, jeden ze zakladatelů Greenpeace: „Jádro je jediná bezemisní energie, která může nahradit fosilní paliva.“ Capacity factor amerických JE už dosáhl 91,9 %. Od r. 1997 je elektřina z jádra nejlevnější (1,72 cent/kWh). U všech 103 reaktorů očekávají prodloužení provozu - licence vydány u 30, 22 reaktorů se bude upgradovat a 16 žádostí nyní zkoumá Národní regulační komise (ekvivalent SUJB). Bylo vydáno několik „early site permits“ pro zájemce o stavbu nových JE. Ti nyní čekají na novou legislativu, která by měla přinést daňové zvýhodnění pro ty, kdo budou chtít JE postavit. Veřejné mínění se stále zlepšuje - 67 % pro jádro, 26 % proti. Nejlépe je akceptována stavba nové JE na lokalitě již stávající JE. Po 11. 9. 2001 investovali do bezpečnosti miliardu dolarů. Chystají tzv. „branding program“ - aby jádro bylo vnímáno jako značka - spolehlivé, čisté, s důležitou rolí v energetickém mixu, s nízkými produkčními náklady, vhodné pro rozvinuté i rozvíjející se země.

Pan Zhang Zouyi z Číny představil záměry své země: v r. 1990 byla kapacita čínských elektráren 120 GW, dne s je 400 GW, v r. 2010 chtějí mít 700 GW a v r. 2020 dokonce 900 GW. Přibývají hlavně uhelné a vodní elektrárny, jádro činí asi 1,6 %, což chtějí do 2020 zvýšit na 4 % podíl - to by znamenalo 3 nové bloky ročně. V r. 2004 byla schválena výstavba 8 bloků: 2x600 a 2x1000 MW pokročilé PWR, zbytek reaktory Candu. Provozují také HTGR reaktor 10 MW pebble bed s výstupní teplotou 700 stupňů, budou zvyšovat na 900 stupňů C. Experimentálně ověřili, že tyto malé modulární reaktory nepotřebují složitý a drahý bezpečnostní systém, jsou bezpečné z fyzikálního principu. Založí novou společnost, která bude v budoucnu vyrábět pomocí těchto reaktorů vodík. Jaderných odpadů je zatím málo, mají čas se o ně začít starat, zatím probíhá jen výzkum.

Krizová komunikace, Malcolm Crick, IAEA: největším problémem v jádře je zneužití informací vůči veřejnosti a také staré problémy z bývalého Sovětského svazu. Ukazuje fotografie rozbitých a opuštěných ozařovacích zařízení nebo termálních generátorů se ztracenými zářiči. Firmy nemají krizové plány, media plány, neinformují IAEA. Místa se vyznačují nedostatečným telefonním spojením, neznalostí jiného než místního jazyka.

Catherine Rabbe z CEA představila nové informační centrum Visiatome v lokalitě Marcoule. Je určené pro radioaktivní odpady, otevřené 7 dní v týdnu, auditorium pojme 78 lidí, je tu výstavní prostor, knihovna, učebna. Existuje vědecká rada (pedagog, klimatolog, environmentalista, komunikátor aj., kteří určují směr a náplň IC. Bude se platit vstupné. Náklady na vybudování IC byly 5 miliard euro, provozní náklady jsou 0,5 milird euro ročně. Je to první nové IC po r. 2001, kdy všechna IC zavřeli z bezpečnostních důvodů. Je mimo areál výzkumné jaderné lokality.

V besedě novinářů „Jádro a společnost“ prosazoval PR officer IAEA, že jádro je v podvědomí veřejnosti svázáno s jadernými bombami, a že když se mluví o přepracování, tak si lidé říkají: to přepracovávají proto, aby mohli dělat víc bomb... Auditorium s tímto názorem silně polemizovalo. Novinář z Maďarska naopak uváděl výsledky průzkumu Eurobarometer, že ve východní Evropě má jádro mnohem větší respekt, než v západní. Pozor na argumentaci: strach není dobrý základ pro komunikaci. Apeloval na jednotnost a konzistentnost zpráv - uváděl případ chybné mediální práce JE Pakš při nehodě, kdy se zprávy poskytované médiím lišily.

V besedě „lokální komunikace“ uvádělo Japonsko příklad informačního centra v Tokai-Mura a jeho komunikaci o riziku. Mají projekt „Přátelské povídání“, kdy malé skupinky zaměstnanců (cca 3) chodí rozprávět s místními lidmi (cca 7). Besedě předchází exkurze nebo osvětová přednáška. Od 2001 besedovali takto s 370 obyvateli. Analyzují jejich mínění. Je to velmi oblíbené mezi obyvateli i zaměstnanci - získají lepší vztah k lokalitě a naučí se lépe vysvětlovat, předávají informace managementu. Švédský Oskarshamn si vytkl za cíl přivést do svých zařízení co nejvíc lidí je možno, protože je to nejúčinnější komunikace. V centrálním skladu CLAB a ve skladu SFR přivítají 25 000 návštěvníků ročně, v laboratoři Aspo Hard Rock 11 000 lidí ročně.

Workshop „vyhlídky mladých jaderných specialistů v nové Evropě“ rozebíral problém nastávajícího nedostatku jaderných specialistů. Možností řešení je mobilita studentů a pracovníků v rámci EU, podpora myšlenky „Evropa = společnost znalostí“ ve všech vědeckých a technických disciplínách, nejen v jádře, podpora konceptu Public Private Partnership. Jaderní vědci a specialisté musejí sami aktivně komunikovat a popularizovat svůj obor, aby vzbudili zájem. Byla v tomto zdůrazňována úloha jaderných výzkumných ústavů. Státní financování je poddimenzováno, je potřeba, aby pomohly průmyslové firmy provozující jaderná zařízení. Vědci se musí naučit komunikovat s médii a veřejností. Existuje Program technické spolupráce IAEA.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku