Konference NUSIM 2005

Ve dnech 2.-4.3.2005 se v historickém jihočeském městě Táboře, v tamním hotelu Dvořák, konala již tradiční konference NUSIM. Ačkoli původní význam této zkratky „Nuclear Societies Information Meeting“ se postupně mění na obecnější „Nuclear Safety Information Meeting“, nadále zůstává důvodem pořádání této konference společné setkání zástupců nukleárních společností z České republiky, Slovenska a Německa.

Letošní konference se zúčastnilo na 100 delegátů ze zmíněných zemí, mezi nimiž pochopitelně nechyběli zástupci skupiny ČEZ, která má v České nukleární společnosti své výsadní postavení a odborníci z dalších průmyslových a výzkumných organizací z jaderné oblasti.

Program konference byl velmi intenzivní, celkem bylo předneseno cca 30 prezentací. Úvod patřil již tradičně přehledu o stavu jaderné energetiky v ČR, SR a Německu. Dosažené výsledky a budoucnost skupiny ČEZ prezentoval v této části ředitel ÚJE Ing. Linhart. Poněkud méně optimistická byla prezentace zástupce Slovenska, které kvůli smlouvě s EU musí odstavit elektrárnu V1 v Jaslovských Bohunicích, což přinese Slovensku velký nedostatek elektrické energie, kterou tak budou muset importovat. Záchranu pro Slovensko může přinést dokončení výstavby bloků 3 a 4 JE Mochovce, ke které směřuje úsilí slovenských kolegů.

Německo, jak známo, také trpí důsledky politického rozhodnutí současné vládní koalice o odchodu od jaderné energetiky, což prakticky znemožňuje rozvoj jaderných aktivit v Německu. Stále se však očekává, že zvítězí zdravý rozum a dojde k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Má-li Německo a celá Evropa plnit své závazky o omezení produkce skleníkových plynů a snižovat svou závislost na dovozu surovin, pak je zřejmé, že toho nelze dosáhnout bez jaderné energie. Německý jaderný průmysl ovšem nezanikl, ale po spojení s francouzským rozvíjí své aktivity v zahraničí. Velký trh vytváří v současné době Čína, která se rozhodla v průběhu příštích let postavit třicet nových jaderných bloků a zvýšit tak instalovaný výkon z jaderných elektráren z dnešních 2 GW na 35 GW. Velkou zakázkou pro francouzsko-německou Arevu je po dlouhé době i výstavba nové evropské jaderné elektrárny ve finském Olkiluotu, kde se staví prototypový Evropský tlakovodní reaktor EPR 1500. Postup výstavby v průběhu 4-5 let byl velmi efektně prezentován mimo jiné i počítačovým animovaným filmem. Významné zakázky jsou i modernizační programy elektráren VVER Loviisa a Kozloduy.

Programy na zvýšení bezpečnosti a modernizaci JE byly hlavním tématem letošního NUSIMu. V této sekci byly prezentovány referáty, které se týkaly především českých a slovenských jaderných elektráren. Slovenské referáty se zabývaly zejména již zmíněnou dostavbou JE Mochovce 3 a 4, jedna prezentace byla věnována modernizaci JE EBO-V2 a jedna vyřazování JE EBO-V1 z provozu. Referáty českých odborníků směřovaly k záležitostem provozu elektráren EDU a ETE. Dukovan se týkaly prezentace pojednávající o obnově SKŘ, řízení životnosti, periodickém hodnocení bezpečnosti a poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy. Na provozní záležitosti Temelína pak byly zaměřeny prezentace týkající se chemických režimů, monitorování radiační situace, stavu kontejnmentu a návrhu systému pro podporu operátora v případě mimořádných událostí.

V režii temelínských byl i závěrečný den konference, poznamenaný nižší účastí delegátů. Kolegové z temelínského oddělení reaktorové fyziky prezentovali své zkušenosti z provozu prvních temelínských palivových vsázek a informovali o probíhajícím přenosu technologie amerického dodavatele paliva na domácí pracoviště.

Závěrečná prezentace patřila zástupci sekce mladých při Německé nukleární společnosti, který bilancoval činnosti sekce v uplynulých deseti letech. Sekce mladých, v Německu i u nás, svými aktivitami významně přispívají k informovanosti o jaderné energetice zejména mladých lidí, kteří budou v budoucnu rozhodovat o energetických otázkách. Práce, kterou v české sekci mladých odvedl její bývalý předseda a můj kolega Dr. Burket, byla v závěru konference oceněna předáním dárku z rukou předsedy České nukleární společnosti, Ing. Hanuse.

Na úplný závěr zaznělo pozvání účastníků na konferenci NUSIM 2006, která se bude přibližně ve stejném termínu konat příští rok v Levicích na Slovensku a bude zaměřena na dokončení bloků 3 a 4 JE Mochovce.

Ing. Jiří Gerža

zpět na úvodní stránku