NUSIM 2005 - Zpráva o konferenci

Ve dnech druhého až čtvrtého března 2005 proběhla v Táboře v hotelu Dvořák tradiční konference NUSIM. Konference měla velmi dobrou úroveň jak po odborné stránce, tak i po společenské a organizační. Účastnilo se něco přes 110 účastníků a bylo předneseno přes 30 referátů. Jako obvykle byly v úvodu předneseny příspěvky popisující situaci v jaderné energetice v ČR (pan Linhart) a SR ( pan Slugeň). Pan Frantz Hilbert podal přehlednou a nesmírně zajímavou informaci o vývoji a plánech jaderné energetiky v Číně. Situace v Německu byla diskutována v další části konference.
Kromě referátů na nosné myšlenky konference – modernizace a prodlužování životnosti, bylo předneseno i více přednášek na téma dostavby JE Mochovce. Dle obsahu těchto přednášek vypadá tato dostavba docela reálně. Česká strana prezentovala zejména záležitosti týkající se modernizace EDU a zkušenosti z provozu ETE. Kolegové z Německa dali konferenci po obsahové stránce více světový rozměr. Informovali v několika referátech o tom, co se děje ve světě a jaké jsou aktivity, jak technické, tak i obchodní konsorcia AREVA. Informovali například o modernizacích JE Kozloduj a JE Loviisa.
Jako již tradičně se představili také kolegové z Young Generation (YG). Bohužel jen se 2 přednáškami, i když na velmi dobré úrovni. Na závěr konference předal prezident ČNS čestné uznání panu Burketovi za práci v YG a ve výboru ČNS.
Jaká bude budoucnost NUSIMu? Mění se okolní podmínky a i tradiční konference musí reagovat na tuto změnu. V Táboře jsme se dohodli na tomto scénáři pro příští NUSIM:

· Konference bude na Slovensku na jaře 2006, nejspíše v Levicích.
· Zahájení konference a její „mezinárodní„ část s nosnými a přehledovými referáty proběhne v angličtině první den.
· Druhý den konference bude v češtině a slovenštině, aby se dala příležitost k výměně informací širšímu technickému personálu JE.
· Sekce YG konference bude zachována.
· Tato forma není konečná a po zkušenostech s tímto experimentem může být dále upravována.

Na závěr chci poděkovat všem přednášejícím, všem účastníků a všem sponzorům za vysokou úroveň akce. Věřím, že NUSIM bude dále žít a že nový kabát, který dostane v Levicích mu dobře padne.

Ing. Václav Hanus, prezident ČNS

zpět na úvodní stránku