Předávání cen v soutěži Cena ČEZ 2004

21. března 2005 proběhlo v rámci Slavnostního koncertu ke Dni učitelů ve Státní opeře v Praze vyhlášení výsledků a předání cen vítězům soutěže Cena ČEZ 2004.

Vítězem v soutěži diplomových prací se stal pan Miroslav Kopřiva, studující VŠB Technické univerzity Ostrava, s prací „Uplatnění přečerpávací vodní elektrárny 50 MW při zajišťování systémových služeb pro distribuční soustavu“, druhá je Blanka Nosková z ČVUT, která řešila „Ekonomické porovnání různých typů tepelných čerpadel“, a třetí Martin Galetka z VŠB TU Ostrava uspěl s řešením problému „Úzká místa v přenosové soustavě“.

Vítězem v kategorii doktorandských prací je letos pan inženýr Radek Javora z VUT Brno, jehož práce nese název „Analýza a simulace ferrorezonančních jevů“. Druhý byl Ing. Daneš Burket, který na ČVUT v Praze zpracoval práci „Palivové vsázky se zdokonaleným palivem pro Jadernou elektrárnu Dukovany“. Tato práce má dokonce již své reálné a praktické výstupy, které umožní elektrárně významné úspory. Třetí ceny byly letos uděleny dvě, práce byly velmi kvalitní a vyrovnané: Jiřímu Ptáčkovi z VUT Brno a Josefu Gregorovi z ČVUT Praha.

Ceny poskytnuté vítězům v hodnotách 10 až 40 tisíc korun jsou, po dohodě s řešiteli oceněných prací, účelově vázané např. na nákup dalších studijních či experimentálních materiálů, software, odborné stáže, účast na konferencích atd.

Diplomy a symbolické šeky předal za přítomnosti ministryně školství p. Petry Buzkové generální ředitel a předseda představenstva ČEZ doktor Martin Roman. Spolu s předsedou odborné hodnotitelské komise docentem Josefem Rosenkranzem pak vyhlásili osmý ročník Ceny ČEZ 2005.

Soutěž diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ pořádá ČEZ tradičně jako součást svého vzdělávacího programu Energie pro každého, ročník 2004 byl již sedmým. V oborech „výrobní zdroje elektrické energie“, „přenos a akumulace elektrické energie“ a „užití elektrické energie“ soutěžilo letos 20 diplomantů a doktorandů. Odborná porota složená ze zástupců odborných kateder vysokých škol přihlášené práce hodnotila podle těchto kritérií: novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení, formulace problému, metodický postup při zpracování a formální úroveň řešení.

Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ, vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení a podpora a propagace takových řešení, která v dosavadní technické praxi nejsou dosud obvyklá. Přednost mají řešení zvyšující účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie. (Předchozích ročníků se dosud zúčastnilo více než 150 studentů z celé republiky, někteří z nejlepších účastníků již pracují ve Skupině ČEZ.)

Energetická společnost ČEZ, a. s., má velkorysý program podpory vzdělanosti středoškolské a vysokoškolské mládeže i vědeckého dorostu. Růstu vzdělanosti mládeže v technických oborech věnuje ČEZ jako jediná česká firma systematickou a dlouhodobou pozornost. Cílem těchto aktivit je vzdělávat a informovat, zvýšit zájem o studium technických oborů a zajistit pro Skupinu ČEZ ty nejkvalifikovanější pracovníky.

Ing. Marie Dufková

zpět na úvodní stránku