Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2005

Ministerská konference v Paříži

Ve dnech 21.-22.března pořádala agentura IAEA ve spolupráci s OECD a na pozvání francouzské vlády ministerskou konferenci s názvem „Jaderná energetika pro 21.století“. Jedním z hlavních témat vystupujících zde bylo možnost výstavby a využívání výhod jaderných elektráren i v rozvojových zemích. JE zde byly označeny jako bezpečné, čisté a reálně dostupné. Generální ředitel agentury IAEA p. Mohamed ElBaradei apeloval na to, aby „se dostalo jádru opět spravedlivého slyšení“ a rozvojové země dostaly možnost výstavby především menších typů jaderných reaktorů. Uváděl zde příklady afrických zemí jako je např.Ghana nebo Nigérie, kde je spotřeba elektřiny 30-70 kWh na jednoho obyvatele za rok v porovnání s Francií, kde je tomu 7300 kWh/obyvatele a rok. Ve světě tak vznikají propastné rozdíly v životní úrovni mezi regiony, což vyvolává ohniska napětí. I jiní vystupující, např.francouzský ministr pro průmysl p. Devedjian, požadovali racionální přístup k využívání levné a bezpečné jaderné energie. Jádro není jediné řešení, ale za současných podmínek se ukázalo jako konkurenceschopné v porovnání s ostatními zdroji energie i při zakalkulování všech nákladů na vyřazování JE a nakládání s RaO. Pan Luis Echavarri, generální ředitel NEA OECD řekl, že jeho organizace bude i nadále pomáhat vládám zemí pochopit, jakou roli může hrát jádro, zejména co se týká změn klimatu a zajištění dostatku energetických zdrojů.

Nový EPR 1600 MWe v lokalitě Flamanville

Společnost EdF hledá investory na nový reaktor. EdF se chystá k výstavbě nového jaderného bloku v lokalitě JE Flamanville s typem reaktoru EPR 1600 MWe a nabízí evropskému průmyslu investiční spoluúčast výměnou za dlouhodobě výhodné a stabilní ceny elektřiny. Probíhají různá jednání se zástupci společností mezi nimiž je významná mj. italská energetická společnost ENEL, která má zájem se podílet na investici z cca 25% v cenové relaci 750 mil.EUR. Dohoda zahrnuje s největší pravděpodobností i přenos technologického know-how , jenž přispěje k rehabilitaci italského jaderného potenciálu a znalostí v této oblasti. Itálie importuje od EdF cca 20 miliard kWh ročně, což je zhruba dvojnásobek toho co může vyrobit tento nový jaderný blok. Společnost ENEL koupila v poslední době 66% akcií slovenské společnosti SE za 840 mil. EUR a též jejich dluh ve výši 1,1 miliard EUR.

Během posledních 7 let se zvýšila konkurenceschopnost JE na celém světě

Uvádí to společná zpráva MAAE a OECD ve svých analýzách. Nejvýznamnějšími změnami od roku 1998 jsou zvýšení koeficientu využití jaderných elektráren a zvýšení cen zemního plynu. Studie ve svých prognózách nezapočítává žádné náklady navíc na emise uhlíku u klasických elektráren (fosilní paliva) a uvažuje energetické zdroje, které budou k dispozici pro uvedení do provozu v období 2010-2015. Jsou zde porovnávány náklady na výstavbu nových zdrojů a pravděpodobné výrobní ceny elektřiny. Jádro vychází průměrně na 1500 USD/instalovanou kW, uhlí 1000-1500 USD/kW, plyn 500-1000 USD/kW a vítr 1000-1500 USD/kW. Výrobní ceny elektřiny pak (dle přijatých úrokových sazeb) pro jádro 2-4 EUR cents/kWh (dle země), uhlí 3-5 c/kWh, plyn 4-6 c/kWh a vítr 8 c/kWh. Jádro vychází levněji než uhlí v sedmi z deseti zemí a v porovnání s plynem v osmi z deseti. V porovnání různých technologií zpráva např uvádí, že kdyby se reaktor EPR stavěl v Německu, tak by jeho elektřina stále 2.38 c/kWh (nejlevněji z navrhovaných řešení).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku