Republika plná elektromobilů

Jaderné elektrárny při výrobě elektřiny neprodukují CO2. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu ČR dnes automobily v naší republice svým provozem vypustí do ovzduší 18,3 miliónu tun CO2 ročně. Emise ušetřené čistým provozem Dukovan tak přibližně odpovídají množství CO2, které uplynulých 20 let produkovaly vozidla ČR.

20 let provozu Dukovan ušetřilo tolik CO2, jako by u nás po 20let jezdily jenom samé elektromobily, bez výfukových plynů.

V průběhu 20 let provozu bylo na čtyřech blocích jaderné elektrárny Dukovany vyrobeno 241 miliardy kWh elektřiny. Dosud historicky nejvyšší roční výrobu elektrárna dosáhla v roce 2003 a to 13,755 miliardy kWh elektřiny.

Jaderné elektrárny při výrobě elektřiny neprodukují CO2 a jejich provoz se tak nepodílí na vypouštění emisí do ovzduší. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu ČR je dnes v naší republice evidováno téměř pět a čtvrt miliónu motorových vozidel. Ta ročně svým provozem vypustí do ovzduší 18,3 miliónu tun CO2 (podle průměru EU). Emise ušetřené čistým provozem Dukovan tak v celé dvacetileté historii provozu elektrárny odpovídají množství CO2, které uplynulých 20 let produkovaly vozidla ČR.

Představte si, jak už dvacet let české silnice tiše brázdí jen čisté elektromobily.

A i když počet automobilů stále vzrůstá může naše republika od roku 2002, kdy k jaderné elektrárně Dukovany přibyl Temelín tyto emise motorových vozidel eliminovat s 36 % rezervou. To znamená, že na dva miliony hypotetických elektromobilů můžeme půjčit třeba sousednímu Německu. To kvůli politicky motivovanému „stop stavu“ výstavbě jaderných elektráren totiž pravděpodobně nesplní své národní závazky Kjótského protokolu.

Jiným zdrojem elektřiny bez produkce CO2 jsou větrné elektrárny. Nejmodernější projekt větrného parku v Koclířově u Svitav předpokládá výstavbu 10 stožárů s výškou 125 metrů, každý s vrtulí o výkonu 3 MW. Větrný park má ročně vyrobit 65,7 miliónů kWh elektřiny (projekt předpokládá 25 % roční využitelnost větru). Pokud by však tento moderní typ větrné elektrárny měl nahradit průměrnou roční výrobu Dukovan, muselo být postaveno 2.070 těchto vrtulí. Spolu se záložními zdroji pro případ bezvětří by taková výstavba přišla na více než 120miliard korun a produkovaný proud by byl zhruba 3x dražší. Elektřina z větru má v rozumné míře své místo v energetickém mixu České republiky, stávající zdroje ale v našich podmínkách nenahradí.

Ing. Petr Spilka

zpět na úvodní stránku