Český Krumlov centrem jaderných odbornic

Hotel Růže v Českém Krumlově hostil začátkem dubna celosvětovou konferenci organizace WIN Global (Women in Nuclear), která sdružuje především ženy pracující v oblasti mírového využívání jádra a ionizujícího záření. Tato konference má již třináctiletou tradici a letos ji na základě pověření světové Rady WIN Global hostila poprvé země bývalého „východního bloku“.
Konferenci organizovala Česká nukleární společnost (ČNS) za významné finanční podpory řady domácích firem. Největším sponzorem se stal ČEZ, a. s., což zcela odpovídá jeho významu jako největšího výrobce elektrické energie v České republice i postavení v ČNS coby kolektivního člena. Poděkování patří i společnostem ÚJV Řež a. s., ALLDECO.CZ a. s., ALTA, a. s., ENVINET a. s., RAMES a. s. a World Nuclear Association, bez jejichž přispění by nebylo možno zvládnout organizaci tak rozsáhlé reprezentativní akce.
Česká nukleární společnost není v pořádání takto významných akcí žádným nováčkem, nicméně konference WIN byla zcela výjimečná. Málokdy se podaří na jednom místě shromáždit tolik představitelek něžného pohlaví z oborů jádra a ionizujícího záření. V hotelu Růže se tentokrát sešlo 118 účastníků z 19 zemí světa a byly to převážně ženy. K nezapomenutelné atmosféře přispělo jistě i samotné místo konání – citlivě zrestaurovaná renesanční budova bývalého Jezuitského kláštera s nádherným výhledem na zámek a město.
Pro zajištění hladkého a důstojného průběhu konference byl ustaven přípravný výbor, ve kterém pracovali Larisa Dubská, Renata Hladká, Ivana Davidová, Marie Fechtnerová, Věra Šumberová, Jitka Šimonková a viceprezident ČNS Václav Bláha.
Třináctá výroční konference WIN se odehrávala podle tradičního scénáře: před jejím zahájením zasedala celosvětová Rada WIN Global, která se skládá z představitelek jednotlivých národních členských organizací. Následovalo slavnostní zahájení spojené s Valnou hromadou, zpráva prezidentky Junko Ogawa a udělení prestižního ocenění WIN Award za mimořádný přínos k objektivnímu informování veřejnosti o jádře. Držitelkou 9. v pořadí ocenění se stala Dr. Anne Lauvergeon z Francie. Dále se odehrávaly prezentace národních skupin WIN. Zde se představilo celkem 14 zemí, přičemž historicky poprvé byla prezentována organizace WIN China, která se k WIN Global připojila teprve v letošním roce.
Jménem pořadatele – WIN Czech a České nukleární společnosti – pozdravili přítomné předsedkyně Larisa Dubská a viceprezident ČNS pan Miroslav Kawalec, kteří kromě jiného mluvili o tom, že letošní rok je pro celou českou jadernou komunitu velmi významným z důvodu hned několika výročí. Ústav jaderného výzkumu v Řeži a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 50. výročí svého založení. Jaderná elektrárna Dukovany se připravuje na oslavy 20 let úspěšného provozu prvního reaktorového bloku. Česká nukleární společnost byla založena před „kulatými“ 15 léty. Reprezentativní mezinárodní konference se tak stala dobrým fórem pro to, abychom světu představili své úspěchy i záměry.
V odborné části konference vystoupili s několika klíčovými prezentacemi předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, ředitel EDU Zdeněk Linhart, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Vítězslav Duda. Nelze vyjmenovat všechny zajímavé referáty, ráda bych se ale zmínila o vystoupení Anneli Nikula z Finska, která se zanícením vyprávěla o stavbě nového jaderného bloku v Olkiluoto a všem, co výstavbě předcházelo. Ilona Pospíšková z ÚJV Řež podala zevrubnou informaci o výzkumu, vývoji a technické podpoře ÚJV při nakládání s radioaktivními odpady. Tato velmi aktuální problematika zaujala účastníce a vyvolala rozsáhlou diskusi. Další zajímavé prezentace zazněly v odborných sekcích Komunikace, Nakládání s odpady, Radiační ochrana, zdraví a životní prostředí.
Jak bývá zvykem na světových konferencích, byl odborný program vhodně doplněn setkáním v neformálním prostředí. Na vysoké úrovni proběhl sponzorský večer ve stylovém renesančním prostředí hotelu Růže za nevtíravé dobové hudby. Účast představitelů vedení sponzorujících firem byla velmi kladně hodnocena účastníky konference. Pozvání přijal i první náměstek hejtmana Jihočeského kraje pan Robin Schinko, který pozdravil účastníky konference a vyjádřil uspokojení nad tím, že se v regionu koná takto významná akce.
Velmi potěšitelný byl velký zájem médií, občas byla dokonce stálá přítomnost novinářů poněkud znervózňující a mnohdy i náročná pro organizátory. Štáb televizního magazínu vědy a techniky Popularis strávil s námi plné dva dny, které využil k tomu, aby natočil vystoupení účastníků a rozhovory se zajímavými osobnostmi z domova i ze zahraničí. Jihočeská televize Gimi představila konferenci v regionálním zpravodajství. Zprávy o konferenci přinesly regionální listy i Český rozhlas.
Ve čtvrtek se uskutečnily hned tři technické exkurze do zajímavých objektů spojených s jadernou problematikou: účastníce měly možnost navštívit Jadernou elektrárnu Temelín, úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic nebo radonové lázně Jáchymov s možností sfárání do dolu Svornost. V pátek byla pro zájemce uspořádána prohlídka Prahy a jejích pamětihodností.
WIN Global Annual Meeting se pořádá jednou ročně střídavě na různých kontinentech. Příští rok se takové setkání uskuteční v Kanadě. Představitelky WIN Canada nás seznámily s předběžným programem konference WIN Global 2006 a se zajímavými záměry. Přitom ale neskrývaly určité obavy nad tím, zda najdou prostory s tak jedinečnou atmosférou a historickou hodnotou, jako hotel Růže v Českém Krumlově. „Nemáme žádný zámek“ povzdechly si na závěr…

Larisa Dubská

zpět na úvodní stránku