Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2005

Americký "House of Representatives" schválil energetický program spojených států

Americký "House of Representatives" schválil komplexní energetický program spojených států poměrem hlasů 249/183, který zahrnuje několik významných položek. Zaprvé obnovuje tzv. Price-Anderson Act (odpovědnost za škody způsobené provozem jaderných zařízení) na 20 roků, dále úřad pro energetiku DOE obdrží 3,1 miliard USD na financování projektu pokročilého jaderného reaktoru na výrobu vodíku v Idaho National Laboratory a dalších 3 miliardy USD pro výzkum v oblasti jaderné energetiky během příštích pěti let. Dále program upravuje systém daní na tvorbu fondu na vyřazování JE z provozu. President Bush silně podporuje tento energetický program, i když naráží v senátu na jistou opozici ze strany ropných lobby.

JE Leibstadt zůstane mimo provoz až do září 2005

Švýcarská JE Leibstadt zůstane mimo provoz až do září 2005. Dne 28.března t.r. došlo na této JE (BWR, 1165 MWe) k mimořádně závažné poruše, která vyřadila z činnosti hlavní generátor. Z dosud neznámé příčiny došlo ke zkratu, který natolik poškodil vnitřní části generátoru, že jejich výroba a oprava bude trvat několik měsíců. Ředitel JE p. Schoenenberger k tomu řekl, že z tohoto důvodu přesunuli plánovanou 14 denní odstávku na výměnu paliva ze srpna 2005 a zahájili ji již nyní 19.dubna 2005. Podrobnější detaily k probíhající opravě, včetně fotografií jsou na
www.kkl.ch.

Konsorcium pro výstavbu EPR ve Flamanville

Energetická společnost EdF uvažuje nabídnout některým dalším evropským společnostem účast na investiční akci výstavby nového jaderného bloku EPR (1600 MWe) na lokalitě Flamanville. Dle francouzského odborného časopisu l'Expansion EdF zamýšlí vytvořit konsorcium s účastí vybraných firem ENEL (Itálie), Electrabel (Belgie) a E.On (Německo)s možnou účastí kolem 5-10% s ponecháním rozhodujícího balíku akcií vlastní firmě EdF. Jedná se o projekt za 3 miliardy EUR a dle schváleného hmg. má stavba začít v r. 2007 s termínem dokončení někdy mezi 2010 až 2012.

EdF podepsala kontrakt na výstavbu dalšího jaderného bloku v Číně

Zástupci EdF podepsali 21. dubna 2005 kontrakt o spolupráci s CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Holding Corp) v rámci dlouhodobého programu rozvoje čínské jaderné energetiky. Kontrakt podepsali prezidenti obou společností p. Pierre Gadonneix a p. Zhimin Qian u příležitosti návštěvy ministerského předsedy Francie p. Pierre Raffarina v Číně. Právě podepsaný kontrakt se týká účasti EdF na stavbě JE Ling Ao II (firma Areva zde již dodala první dva bloky – tzv. první fáze) a další smlouva je zaměřena na dlouhodobé partnerství v oblasti technického inženýrství, provozu a investic. Výše uvedené dohody dávají právní základ pro založení společných podniků jenž mají být zaměřeny na rozvoj jaderné energetiky.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku