Zasedala valná hromada NucNetu

Dne 28. dubna 2005 zasedala valná hromada agentury NucNet v Helsinkách. Toto zasedání bylo pro Českou nukleární společnost a pro Českou Republiku důležitější, než ostatní zasedání v minulosti a to ze dvou důvodů.
Za prvé. Proběhla volba nového prezidenta a volba jednoho nového ze dvou viceprezidentů NucNetu. Novým prezidentem, na místo odstupujícího pana Juhani Santaholmy z Finska, byl po skončení jeho volebního období zvolen na další 2 roky pan Bertrand Vieillard-Baron, výkonný viceprezident SFEN. Novým viceprezidentem NucNetu byl zvolen pan Václav Hanus, prezident ČNS. Dalším viceprezidentem zůstává pan Santiago San Antonio, generální ředitel španělského jaderného fóra.
Za druhé. Valná hromada potvrdila konání slavnostního kongresu NucNetu, spojeného s jednáním představenstva společnosti v Praze ve dnech 25. – 27. září 2005 v hotelu Jalta. Pořádání tohoto kongresu v Praze je významným oceněním přínosu České republiky pro NucNet a pro jadernou komunitu. Je také příležitostí pro český jaderný průmysl a výzkum k ukázání svých schopností odborné i laické veřejnosti. Kongres bude mít 3 hlavní programové části. První částí bude interní regulérní zasedání představenstva agentury. Druhou, řekl bych nosnou akcí, bude seminář: „NucNet-the Bridge for Global Nuclear Communications“ Na semináři vystoupí mimo jiné i zástupci předních světových médií a tiskových agentur. Bude diskutována role NucNetu a médií obecně v „jaderné komunikaci“. Třetí odbornou částí bude workshop na témata: Co očekávají odběratelé NucNetu od agentury? Jaký by měl být NucNet v budoucnosti? Program kongresu bude doplněn i o tiskovou konferenci, o společensko poznávací akce a o návštěvu JE Temelín.
Jednání valné hromady v Helsinkách mělo na programu také otázku dalšího směřování NucNetu. Bylo potvrzeno, že NucNet, ve shodě s tím proč byl před 15 lety založen, musí zůstat v prvé řadě nástrojem okamžité komunikace mezi jadernou komunitou a veřejností v případě mimořádných událostí. Ať se jedná o skutečné jaderné nehody, či o nazvěme to „mediální nehody“ kdy se šíří nepravdivé informace neinformovanými médii z nevěrohodných zdrojů. Vzhledem k tomu, že se jaderný průmysl poučil a dále se učí ze svých chyb ubývá těchto mimořádných událostí a zdá se, jakoby se z NucNetu stala běžná tisková kancelář, produkující informace stejného druhu jako produkují ostatní mediální agentury. Mnozí kolegové a i předplatitelé se pod tímto dojmem ptají, zda-li je nutno platit službu, která poskytuje informace, které mohou získat zadarmo i odjinud. (ENS, WNA, Foratom ..) Jako odpověď na tyto dotazy uvedu několik příkladů toho v čem je NucNet jedinečný oproti jiným agenturám a proč je vhodné NucNet podporovat a dále rozvíjet.

1. Neocenitelnou vlastností, kterou nemají „konkurenční“ zdroje informací je pohotovost NucNetu reagovat po 24 hodin denně a v každou tuto dobu zajistit seriózní informace a poskytnout je přímo médiím. Možno říci, že si předplatitelé NucNetu zajišťují takto světově působící „další úroveň v systému havarijní připravenosti jaderných zařízení“ nazvěme jej mediální. I kdyby NucNet v době kdy se žádné mimořádné události nedějí byl neaktivní, byla by jeho schopnost okamžitě reagovat a zásobit světovou veřejnost pravdivými informacemi o nastalé mimořádné události nesmírně cennou. To, že v době „míru“ produkuje NucNet stejnou rychlostí a pohotovostí informace z jiných jaderných soudků můžeme chápat jako tréninkovou, velmi cennou doplňkovou aktivitu.

2. Obrovská hodnota NucNetu spočívá v tom, že je celosvětovou sítí. Sítí mající své spolehlivé zdroje informací, mající okamžité zpracování informací a jejich poskytnutí médiím.

3. NucNet je pro většinu dalších „konkurenčních“ zdrojů informací primárním zdrojem. Zejména pokud se jedná o rychlé události.

4. NucNet má v mediálních kruzích reputaci seriózního zdroje informací

Toto je několik velmi dobrých důvodů, proč je nutno NucNet dále rozvíjet. Vždyť jak všichni velmi dobře víme, první informace má vždy největší váhu a největší potenciál se šířit a žít dále vlastním životem. Velmi těžko se pak již opravuje. Proto je nesmírně důležité dát světu ve vypjatých chvílích korektní a jasnou informaci první. To NucNet umí.

Václav Hanus

zpět na úvodní stránku