Ekology velebené větrné elektrárny vyhánějí ptáky

Větrné elektrárny vyrábějící ekologicky čistou energii mohou mít nepříznivý dopad na populace některých ptačích druhů, pokud místa pro jejich výstavbu nejsou vybírána s dostatečnou pozorností. Vyplývá to z analýzy studií, které se vlivem těchto zařízení na životní prostředí zabývaly, uvedl časopis New Scientist.
Autoři rozboru se zaměřili zejména na celkové počty ptáků v okolí větrných elektráren, tedy nikoli pouze na počty těch, kteří byli zabiti v důsledku srážky s jejich turbínami. Vycházeli přitom z údajů ze studií z celého světa. „Dostupné důkazy ukazují, že větrné elektrárny snižují ve svém okolí hojnost výskytu mnoha ptačích druhů,“ píší autoři analýzy. K nejvíce postiženým druhům patří brodiví ptáci a kachny v ústích řek a v přímořských mokřinách.
„Netvrdíme, že bychom měli zastavit výstavbu větrných elektráren,“ uvedl Andy Pullin z Birminghamské univerzity. „Údaje nicméně ukazují, že musíme být mnohem opatrnější při výběrech místa pro tyto elektrárny.“ Lepší je podle něj budovat tato energetická zařízení dále od pobřeží. Výsledky studie mohou být významné zejména pro Británii, která podporuje stavbu větrných elektráren u pobřeží zvláštním programem.

Zdroj: Mladá fronta DNES

zpět na úvodní stránku