AER

AER je sdružení výzkumných organizací a provozovatelů JE ze zemí provozujících reaktory VVER. Tato organizace navázala na činnost Mezinárodního dočasného kolektivu pro reaktorovou fyziku a termohydrauliku VVER (zřízeno RVHP). Činnost AER je řízena Vědeckou radou, která rozhoduje o zásadních otázkách organizace výzkumných prací (čl. 4 a další Smlouvy). Vědecká rada zasedá zpravidla jedenkrát ročně. Podklady pro její jednání připravuje Sekretariát AER, který mj. organizuje výměnu informací mezi smluvními stranami. K řešení jednotlivých problémů jsou ustaveny Pracovní skupiny, jejichž výsledky jsou prezentovány a hodnoceny na Symposiích. Výsledky činnosti všech Pracovních skupin jsou přístupné pro všechny členy AER.

Hlavní směry spolupráce AER:

1. Vývoj metod a programů pro fyzikální výpočty reaktorů (zejména VVER).
2. Sběr a hodnocení neutronově-fyzikálních dat ze spouštění a provozu reaktorů VVER, výměna provozních zkušeností elektráren.
3. Verifikace a validace neutronově-fyzikálních programů.
4. Definice požadavků na fyzikální výpočty.
5. Odborný posudek fyzikálních výpočtů.
6. Vývoj metod pro fyzikální měření na kritických souborech a reaktorech.
7. Řešení praktických fyzikálních problémů (např. zavedení pokročilého palivového cyklu).
8. Vývoj systému programů pro komplexní analýzy neutronově-fyzikálních a termohydraulických problémů AZ (především VVER).
9. Adaptace fyzikálních a termohydraulických programových systémů na pokročilé víceprocesorové počítače.
10. Adaptace, verifikace a vývoj programových systémů pro bezpečnostní analýzy reaktorů. Řešení odpovídajících praktických problémů.
11. Šumová diagnostika.
12. Příprava materiálů k popularizaci jaderné energie.

Na zasedání Vědecké rady v r.2004 bylo dohodnuto, že pořadatelem 15.symposia AER, které se uskuteční ve dnech 3.-7.10.2005 v ČR, bude JE Dukovany. Symposium se bude konat ve Znojmě v hotelu Prestige.

Hlavními tématy budou:

- poslední vývoj v rektorové fyzice a termohydraulice VVER
- benchmarky - definice a řešení
- chování paliva za normálních podmínek
- palivový cyklus VVER
- přístupy ke zpracování bezpečnostních zpráv, bezpečnostní analýzy
- dynamika reaktorů VVER
- systémy monitorování AZ
- skladování vyhořelého jaderného paliva

Na akcích AER, zejména na Symposiích, lze konzultovat odborné problémy z reaktorové fyziky, termohydrauliky aktivní zóny a provozu JE se specialisty členských i nečlenských organizacích několika zemí. Na jednotlivých jednáních dochází také k navazování spolupráce a ke koordinaci činností mezi jednotlivými členskými organizacemi.

15th Symposium of AER
-
First Announcement and Call for Papers
-
Participation and Hotel Registration Form
-
Preliminary Intention to participate
-
Instructions for Papers

Josef Bajgl

zpět na úvodní stránku