Regionální ředitelství BNG pro střední a východní Evropu v Praze otevřeno

Společnost British Nuclear Group splnila svůj dubnový slib a 7. června 2005 otevřela v Praze Regionální ředitelství pro střední a východní Evropu. Společnost se specializuje na provoz jaderných zařízení, jejich vyřazování z provozu a s tím spojená opatření zaměřená na sanaci životního prostředí.

„Díky své poloze je Praha pro British Nuclear Group přirozenou vstupní branou do celého regionu,“ uvedl Tony Eckford, obchodní ředitel British Nuclear Group. „Odtud hodlá poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou všem zemím ve střední a východní Evropě. Naše kancelář v Praze se tak stane střediskem pro rozvoj komerčních aktivit firmy v této důležité zeměpisné oblasti.“ Je koncipována jako komerční, logistické a vědomostní centrum pro předávání zkušeností British Nuclear Group stávajícím i budoucím zákazníkům jak v České republice, tak na Slovensku, v Litvě, Bulharsku, na Ukrajině a v Rusku. V rámci komerčních aktivit bude British Nuclear Group klást důraz zejména na vyřazování zastaralých nukleárních zařízení z provozu a na bezpečné nakládání s jaderným odpadem.

Základním posláním British Nuclear Group je pomáhat klientům při bezpečné a efektivní likvidaci globálního jaderného dědictví. Společnost dříve vlastnila a dosud provozuje některá aktivní nukleární zařízení včetně jednotek pro jejich bezpečnou likvidaci. Právě proto si je vědoma důležitosti ekonomicky efektivního řízení deaktivace jaderných elektráren po ukončení jejich životnosti včetně nutnosti citlivého přístupu k řešení souvisejících sociálních aspektů. Princip fungování pražské kanceláře bude založen na sdílení dosavadních firemních zkušeností British Nuclear Group se zákazníky v zemích střední a východní Evropy.

Často v těsné spolupráci s místními dodavateli již v regionu působí skupina Project Services, součást British Nuclear Group, specializovaná na deaktivaci nukleárních zařízení. Příkladem může být jaderná elektrárna Kozloduj v Bulharsku, kde jsou Project Services vedoucím partnerem v konsorciu s francouzskou firmou EDF. Společně s místní firmou ENPRO realizují projekt EBRD na projektové řízení bloků 1 a 2 v Kozloduji.

V celém regionu se British Nuclear Group aktivně snaží rozvíjet spolupráci s místními firmami, které disponují odbornou kvalifikací v oboru a mohou poskytovat doplňkové služby při realizaci projektů. V současné době zkoumá firma možnosti spolupráce s místními firmami, které mohou vyplynout ze současných záměrů restrukturalizace slovenského jaderného průmyslu. V závislosti na možném nárůstu zakázek se uvažuje o zřízení dalších místních kanceláří.

Kontakt:
Paul Vallance, Head of Marketing and Communications, British Nuclear Group
Tel: +44 1925 834 075
Michal Donath, Donath-Burson-Marsteller
Tel.: +420 224 211 220, GSM: +420 602 222 128, michal_donath@cz.bm.com

- Regionální ředitelství British Nuclear pro střední a východní Evropu sídlí na adrese: Washingtonova 17, 110 00 Praha 1.
- Předchůdcem British Nuclear Group dosud byla britská státní společnost British Nuclear Fuel plc. Společnost British Nuclear Group vznikla s jasným cílem soustředit se na nový konkurenční trh v oblasti likvidace jaderných zařízení ve Velké Británii, který se otevřel k 1. dubnu 2005. Společnost zaměstnává na 15 000 zaměstnanců a v oblasti jaderného podnikání disponuje znalostmi nashromážděnými za posledních více než třicet let a nesrovnatelnými zkušenostmi z demontáže a likvidace více než padesáti jaderných zařízení po celém světě.
- Skupina Project Services British Nuclear Group již aktivně působí při realizaci jaderného bezpečnostního programu „East Europe/FSU Nuclear Safety programme“. Podílí se rovněž na specifických projektech v těchto zemích: Slovensko (předodstávkové studie), Rusko (řízení projektů), Ukrajina (technické konzultace) a Bulharsko (řízení projektu správa odpadového hospodářství). Ve Velké Británii se v současnosti tato skupina podílí na různých projektech na jedenácti reaktorech a několika dalších nadbytečných nukleárních zařízeních.
- Skupina Project Services British Nuclear Group nabízí následující produkty a služby:

Poradenství při správě odpadového hospodářství a vyřazovaní jaderných zařízení z provozu
- Strategie a plánování lokality
včetně základního projektu pro vyřazení zařízení z provozu

- Strategie projektu a plánování
včetně technických analýz a optimalizace návrhu projektového řešení

Řešení pro správu nukleárního odpadu
- Charakteristika a rozbor odpadů
- Řešení pro nakládání s nízkoradiačním odpadem (LLW)
- Řešení pro nakládání s odpadem se střední radiací (ILW)
   - Nakládání s odpadem se střední radiací (ILW)
   - Manipulační systémy
   - Zpracovávací systémy
   - Odpadové systémy
   - Stavby a sklady
   - Balení odpadů
- Balicí řešení
- Řešení pro ochranu životního prostředí
- Realizace projektů vyřazování z provozu a demolice

Zdroj: BNG

zpět na úvodní stránku