Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2005

Trvalé vyřazení JE Barseback-2 z provozu

JE Barseback-2 byla dne 31.května trvale vyřazena z provozu, v souladu s národním plánem na odchod od jaderné energetiky. Trvalé odstavení JE následovalo po rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora, který zamítl stížnosti více než 300 lidí, kteří podali žaloby proti vládnímu rozhodnutí vyřadit tento spolehlivě pracující 30 let starý blok o výkonu 600 MWe z provozu. Žaloby uplatnila i místní správa, která poukazovala na to, že zrušení této elektrárny je porušením některých environmentálních i průmyslových švédských zákonů. První blok této JE Barseback-1 byl již vyřazen v listopadu 1999. Elektrárenská společnost nehodlá žádný z obou vyřazených bloků začít demontovat dříve než v r.2020, kdy má být připraveno odpovídající úložiště.

Nová JE v Japosku

Energetická společnost Hokuriku Electric Power spouští novou JE Shika-2 (ABWR, 1358 MWe). Dne 26. května bylo dosaženo poprvé kritického výkonu reaktoru a k síti má být blok připojen v polovině července. Do normálního komerčního provozu bude JE uvedena v březnu 2006.

Venezuela a Chile se zaměří na jadernou energetiku

Země Jižní Ameriky se intenzivně zajímají o výstavbu nových JE na jejich území. Prezident Venezuely p. Hugo Chavez řekl, že jeho země studuje možné projekty na výstavbu jaderných a solárních energetických zdrojů. Z tohoto důvodu se chystají zahájit konzultace s Iránem, který má v této oblasti zkušenosti jako rozvojová země a dále s Argentinou a Brazílií, jenž jako jediné dvě země v J. Americe již provozují jaderné bloky. Podobný přístup uplatňuje i Chile, jejíž president p. Ricardo Lagos v rámci představení energetické politiky řekl, že Chile se zaměří na nové technologie využití uhlí a na jadernou energetiku. K tomuto účelu jmenoval zvláštní komisi na posouzení budoucích energetických zdrojů, včetně jaderných.

Budoucnost jaderné energetiky ve Švýcarsku

Největší energetická společnost Axpo zveřejnila studii s možnými scénáři vlastního rozvoje k zajištění potřeb zásobování země elektrickou energií. Jedním z bodů je náhrada 1100 MWe za dožité JE v roce 2020. Interní pracovní skupina Axpo studuje možnosti výstavby nového velkého jaderného zdroje, který by mohl být připojen k síti v roce 2025 (dříve to z procesních důvodů nelze provést). Na zaplnění cca 5-letého deficitu výkonu plánuje společnost Axpo postavit novou plynovou elektrárnu s kombinovaným cyklem. Co se týče výstavby nové JE, k tomuto účelu se uvažuje o založení konsorcia a místo pro novou elektrárnu je vybráno v lokalitě stávající JE Beznau.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku