Technický úspěch české firmy

Odborníci ze společnosti ŠKODA POWER, která patří do plzeňské skupiny ŠKODA HOLDING, využili možností propojení vlastního výzkumu a vývoje s nejmodernějšími výrobními technologiemi. Při modernizaci 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany dokázali nově navrhnout, vyrobit a vyměnit původní části parních turbín a zvýšit přitom jejich výkon na jednom bloku ze 440 na 460 MW. Samotné elektrárně to přinese výrazné finanční efekty.
První práce proběhly v Dukovanech v půlce května na 3. bloku. Krátce po znovuuvedení turbín do chodu vydala elektrárna prohlášení, že efektivita výroby se díky modernizaci zvedla z původních 440 na 460 MW, tedy o 4,5 %.
Ředitel pro rozvoj ŠKODA POWER Karel Duchek vidí úspěch modernizace především ve výzkumu a vývoji, na něž ŠKODA POWER vyčleňuje 4 % ze svého obratu. „Zabývali jsme se modelováním a novými výpočty proudění v průtokové části nízkotlakého dílu turbín, úspěšně jsme aplikovali nově vypracované postupy optimalizace tvarování lopatek“ vysvětluje. Výsledkem jsou nové 3D oběžné a rozváděcí lopatky. „Nové supersonické lopatky umí bez problémů pracovat s vysokou účinností při rychlostech proudění páry 1,7 Mach (což je cca 2 270 km/hod),“ doplňuje Duchek. Významnou roli samozřejmě hraje i naprosto přesná výroba lopatek pomocí nových NC obráběcích strojů – vývojová a konstrukční data se digitálně přenáší do výroby, čímž se dosahuje špičkové kvality opracování povrchů a stoprocentní rozměrové přesnosti komponent.
Do nejmodernějšího technologického vybavení pro výrobu tvarovaných 3D lopatek ŠKODA POWER investovala více než 85 mil. Kč v roce 2004.
V Dukovanské elektrárně je osm turbín ŠKODA 220 MW, dvě na každý blok. Jejich modernizace je plánována postupně až do roku 2008 a probíhá v rámci celkové modernizace elektrárny na prodloužení její plánované životnosti. ŠKODA POWER se s elektrárnou domluvila, že „upgrade“ turbín bude provádět během plánovaných odstávek reaktoru, aby se nijak nenarušil obvyklý chod. „Znamená to, že veškeré práce spojené s výměnou částí parních turbín a následného uvedení zpět do provozu proběhnou pro každý blok v rekordně krátkém čase 47 dní. Tato rychlá výměna společně se navýšeným výkonem je určitě pro našeho zákazníka zajímavá,“ říká Jan Musil, generální ředitel ŠKODA POWER.
Cílem modernizace turbín je zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz až do konce roku 2030, kdy končí plánovaná životnost celé elektrárny. Již nyní se ale uvažuje o tom, že by Dukovany mohly pracovat ještě déle.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku