Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2005

Velké investice do čistých zdrojů v Anglii

Vládní výbor pro vědu a technologie plánuje rozsáhlé investice do velkých zdrojů elektrické energie s nízkým obsahem vypouštěného uhlíku, včetně jaderných technologií. Výbor CST (Council for Science and Technology) zveřejnil zprávu Strategie dodávky el.energie pro Británii, ve které navrhuje naprostou změnu dosavadního přístupu k energetice a zaměřit ji na záměnu nových energetických zdrojů a hlavně na jejich vliv na změny klimatu. Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu bude mít mnohem větší váhu a má pomoct vládě přijmout správná a včasná rozhodnutí. Zpráva je k dispozici na www.cst.gov.uk.

200 až 1000 jaderných megawatt pro Itálii

Současná dohoda EdF s italskou společností ENEL o účasti na projektu výstavby nové JE ve Flamanville dává přístup Itálii k cca 200 MWe a potenciálně k dalším cca 1000 MWe z pěti dále plánovaných EPR 3. generace. Společnost ENEL bude mít také právo se účastnit na projektování, stavbě a provozu těchto nových bloků. Generální ředitel a CEO společnosti ENEL p. Fulvio Conti řekl, že dohoda jim současně umožní obnovit již ztracené schopnosti pracovat v jaderné energetice, jenž byly ztraceny po referendu v r. 1987, kdy italští voliči odmítli další rozvoj tohoto oboru.

Nový jaderný blok v Indii

Indie připojila dne 04.06.2005 k síti nový jaderný blok o výkonu 490 MWe. Jedná se o 4. blok JE Tarapur, PHWR, jenž dostal povolení k připojení od jaderného dozoru AERB a současně také k provozu na 50% výkonu pro období zkoušek a testů. Očekává se, že do běžného komerčního provozu bude blok uveden v srpnu 2005, což je o 8 měsíců dříve proti původnímu plánu.

Příprava na provozování trvalého úložiště ve Švédsku

Švédská společnost SKB (Svensk KarnBranslehantering AB) se připravuje na provozování trvalého hlubinného úložiště použitého jaderného paliva ve Švédsku. Od října 2006 má převzít provoz meziskladu CLAB na použité palivo a rozšířit tak svou odbornost při provozu jaderných zařízení při přípravě pro výstavbu a provoz závodu na zapouzdřování použitého paliva a hlubinného úložiště. V současné době je SKB držitel povolení a majitelem těchto zařízení, ale provozování CLABu je smluvně zajištěno pomocí provozovatele OKG. V příštím roce 2006 se chystá SKB požádat o licenci na zapouzdřovaní závod, kde bude palivo uzavíráno do měděných pouzder. Žádost o povolení hlubinného úložiště se očekává v r. 2008. Výzkum a příprava těchto úložišť nyní probíhá na dvou lokalitách Oskarshamn a Osthammar.

Jaderná energetika zůstane hlavním komponentem energetiky USA

Americký Senát připravuje novou energetickou politiku, která říká, že jaderná energetika zůstane hlavním komponentem energetiky s novými investicemi do vývoje a použití pokročilých jaderných technologií. Výbor Senátu pro energetiku a přírodní zdroje schválil 26. května poměrem 21:1 návrh energetického zákona, jenž je zaměřen na odstranění americké závislosti na cizí ropě. Tento zákon bude nyní předložen celému Senátu a mj. obsahuje také požadavek na DOE zajistit trvalé úložiště pro radioaktivní odpad třídy větší než C (nízkoaktivní RaO, nevhodný pro povrchové ukládání) během jednoho roku, od okamžiku, kdy tento zákon vejde v platnost. Vláda je také zavázána urychleně dokončit projekt trvalého úložiště RaO v Yucca Mountain v Nevadě. Nový zákon povoluje výzkum, vývoj a výstavbu výzkumného reaktoru v laboratořích Idaho National Laboratory, který má sloužit k vývoji pokročilých jaderných technologií pro výrobu vodíku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku