Zvítězí v problematice skladu zdravý rozum nad ideologií?

Dovoluji se zapojit do diskuse ohledně připravované stavby meziskladu vyhořelého jaderného paliva (VJP) na Jaderné elektrárně Temelín. Paní Kuchtová tvrdí (ČbL 17. června), že dosud nebyl vybrán typ kontejneru (obalového souboru) a není tedy možno diskutovat o jeho bezpečnosti. Jaká je pravda? Typ kontejneru je již přesně určen. Typ P(U)F a S vychází z vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Co není dosud určeno, je výrobce, který bude tento typ kontejneru na Temelín dodávat.
Pan Dalibor Stráský na semináři doporučoval občanům, aby si příležitostně na naplněný kontejner nesahali, pokud chtějí mít děti(!). Kde je pravda v tomto případě? Kontejnery v meziskladu VJP na Dukovanech jsou stíněné tak, že pokud by se občan rozhodl přespat těsně vedle kontejneru, dostal by do svého těla stejnou dávku radioaktivity, jakou dostane za několik vteřin při jednom rentgenovém vyšetření. Není to tak dávno, co se v blízkosti kontejnerů v dukovanském meziskladu VJP pohybovala (jako návštěvník) nadřízená pana Stráského, náměstkyně ministra životního prostředí paní Jirásková. Pan Stráský se sám může své šéfové zeptat, jaké měla pocity při pobytu v meziskladu a jakou dávku záření ukázal její dozimetr.
Pokud by se občan octl za plotem elektrárny v místě, kde stojí mezisklad VJP, dostal by za celý den stejnou dávku záření, jako když bude sedět doma a dívat se jednu hodinu na barevnou televizi. Temelínský mezisklad bude mít podobné parametry jako ten dukovanský. Včetně typu kontejnerů. To, co tvrdil na semináři poradce ministra životního prostředí pan Stráský, hraničí se šířením poplašné zprávy. Taková jsou fakta. Čtenář si opět může udělat svůj vlastní závěr.
Paní Kuchtová mluví o množství občanů, kteří jsou proti výstavbě meziskladu. Není se co divit, že je jich tolik. Představte si, že přijdete - jako naprostý laik - na seminář, kde vám státní zaměstnanec - poradce ministra (!)- bude nahánět strach neplodností, pokud se dotknete kontejneru s vyhořelým palivem! Ještě se divíte, že je tolik lidí, které potom mrazí v zádech a jsou schopni a ochotni dát svůj hlas proti?
Já se vůbec nedivím. Kdybych se jadernou energetikou nezabýval, také bych možná hlasoval proti. Naštěstí se téměř denně pohybuji na Temelíně a to i místech, kde je mezi mnou a vyhořelým palivem pouze několik metrů vody. Vím, co ukazuje můj dozimetr a vím, jaké nebezpečí mi hrozí. Respektive nehrozí. Naprostá většina lidí však možnost ověření si faktů na vlastí kůži nemá. Všem těm, kteří mají zájem, podávám toto vysvětlení "z první ruky".
Závěrem ještě jedna poznámka. Domníval jsem se, že po spuštění druhého bloku Temelína opadne hysterie, která kolem elektrárny již celé roky panuje. Nedávný případ, kdy uniklo do speciální kanalizace 3000 litrů radioaktivní vody, však naznačil, že ještě nějakou dobu potrvá, než se bude na Temelín nahlížet jako na ostatní jaderné elektrárny. Únik radioaktivní vody byl nepříjemný. Celá kobka se musela opláchnout, musely se vyměnit některé izolace na potrubí a uniklá vody se musela zpracovat. To vše za pevnými zdmi temelínské elektrárny. Takové věci se stávají. Jsou nepříjemné, ale stávají se. Sám jsem byl přímo na místě a účastnil jsem se opravných prací. Mezinárodní ohlas, který však tato porucha vzbudila, mě ohromil.
Dovolte mi srovnání. Uniklo 3000 litrů vody, která měla radioaktivitu přibližně sto tisíc Bequerel na jeden litr. Je to hodně? Radioaktivita této uniklé vody byla přibližně desetkrát nižší, než je radioaktivita radonové lázně v Jáchymově, kde se těmito koupelemi léčí nemoci pohybového ústrojí. Radioaktivita tedy přibližně stejná, následky zcela rozdílné. Na jedné straně - v případě Temelína - to byl mezinárodní skandál, na straně druhé - v lázních Jáchymov - je to léčba. Kterou si samozřejmě musíte zaplatit. Je opět na čtenáři, aby si udělal sám svůj závěr.

Jiří Tyc

zpět na úvodní stránku