MAAE bude přísněji dohlížet na jadernou bezpečnost

Delegáti 89 států podepsali v závěru pětidenní konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dodatek ke smlouvě o ochraně jaderných materiálů. Zavazují se tak výrazně zvýšit dohled nad jadernou bezpečností. Nová smlouva vstoupí v platnost v momentě, kdy ji podepíše 112 zemí.
Původní mezinárodní Konvence o fyzické ochraně jaderných materiálů, platná od roku 1987, se vztahovala pouze na mezinárodní přepravu. Dodatek ale zavazuje signatářské státy k ochraně jaderných zařízení a materiálů při domácím využití pro mírové účely, při skladování i při transportu. „Tahle nová, silnější, smlouva je důležitým krokem k větší jaderné bezpečnosti. Bojuje proti těm, kteří by se chtěli angažovat v jaderné krádeži, sabotáži či dokonce v terorismu, odrazuje je a pokud nutno, i trestá,“ komentoval podpis generální ředitel MAAE Mohamed ElBaradei.
Nová smlouva také nabádá k užší mezinárodní spolupráci při vyhledávání a zadržování ukradených či pašovaných jaderných materiálů a při zmírňování škod v důsledku sabotáže. Nevztahuje se ale na vojenský jaderný materiál. Smlouvu musí podepsat ještě 23 států, což může podle MAAE trvat několik let.
MAAE po událostech z 11. září 2001 vyčlenila speciální Fond jaderné bezpečnosti ve výší 36 miliónů dolarů, z něhož financuje aktivity na detekci a prevenci jaderného terorismu a boj proti němu.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku